Sun Home
Numărul : 1 (334) [ 25 articole ]

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 7-24 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA, FEDAŞ VASILE, CUŢULAB ALA
Cuvinte cheie : сознание, креативность, психосанокреатология, высший уровень продуктивности человека.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 24-39 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Cuvinte cheie : timpul geologic, geneză, ihtiofauna, pescuit, piscicultură, biodiversitate.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 39-40 |
Autori : BEREZOVSCAIA ELENA
Cuvinte cheie : хронические диффузные заболевания печени, депрессия, психическое здоровье, психометрия, шкала, коморбидность.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 49-60 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR
Cuvinte cheie : тонкая кишка, энтероцит, всасывание глюкозы, система активного транспорта глюкозы, ионы кальция, верапамил, гиперкальциемия.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 61-70 |
Autori : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, DASCALIUC ALEXANDRU, RALEA TUDOR, ZDIORUC NINA, OBOZNÎI ALEKSANDRU, PARII IULIA, PARII IAROSLAV
Cuvinte cheie : семена пшеницы, генотипы, шок экстремальными температурами, ускоренный метод определения первичной теплоустойчивости и первичной морозоустойчивости.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 71-79 |
Autori : MARTEA RODICA, GILLE ELVIRA, DUCA MARIA
Cuvinte cheie : Expresia genelor, polimorfism genetic, variabilitate genetico-moleculară, variabilitate fitochimică, Salvia sclarea L.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 79-85 |
Autori : ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA
Cuvinte cheie : Candidatus phytoplasma solani, tomate, fructe., diagnosticul molecular, etape de maturare
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 85-96 |
Autori : MUTU (CALMÎŞ) ANA
Cuvinte cheie : Origanum vulgare L., variabilitate intra- şi interpopulaţională, parametri morfologici.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 96-103 |
Autori : MELNIC MARIA, TODERAŞ ION, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, RUSU VADIM, CHIHAI NINA
Cuvinte cheie : fenomen, ecloziune intrauterină, nematode Pristionchus lheritieri
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 104-110 |
Autori : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Cuvinte cheie : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Domenii : BiologiePagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal