Sun Home
Numărul : 1 (325) [ 24 articole ]

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 4-17 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA
Cuvinte cheie : problema sănătăţii, problema reproducerii sanogene, problema alimentaţiei sanocreatologice.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 17-28 |
Autori : OSTROUMOV SERGHEI, MIRON ADRIANA, KOTELEVTSEV S., ERMAKOV V., ŞESTAKOVA TATIANA, TROPIN I., KRUPINA M, NAGDALIEV F., TODERAŞ ION
Cuvinte cheie : Water quality, ecotoxicology, environmental, toxicology, biotic, self-purifi cation, aquatic, ecosystems, theory, freshwater, marine, ecology.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 29-46 |
Autori : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, LEAHU IGOR, TOMA SIMION
Cuvinte cheie : cros-toleranţă, stres – memorie, reacţii specifi ce şi nespecifi ce, capacitatea de homeostatare a apei, protecţie antioxidantă.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 46-55 |
Autori : BODRUG ALINA
Cuvinte cheie : tract gastrointestinal, funcţie motorie, electrogastrogramă, undă, amplitudine, putere, raport, coefi cient, alimentaţie, efort fizic.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 55-63 |
Autori : POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani senili, efort fi zic, înot, componente constituente, potenţial vital.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 64-69 |
Autori : BULAT OLGA
Cuvinte cheie : преждевременная деградация, диминуация функций, иммунная система, тимус, лимфоциты, иммуноглобулины.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 69-76 |
Autori : VELIKSAR SOFIA, TOMA SIMION, TUDORACHE GHEORGHE, DAVID TATIANA
Cuvinte cheie : amino acids, carbohydrates, plant nutrition, Sugar, trace elements, grape resistance
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 76-85 |
Autori : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA
Cuvinte cheie : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, fotosinteză.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 85-92 |
Autori : CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA
Cuvinte cheie : Rhodiola rosea L., metaboliţi secundari, agregate celulare a calusului.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 92-99 |
Autori : VASILACHI IULIANA
Cuvinte cheie : glicozide, germinaţie, sporire, productivitate.
Domenii : BiologiePagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal