Sun Home
Numărul : 2 (320) [ 20 articole ]

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 4-19 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA
Cuvinte cheie : здоровье, психическое здоровье, санокреатология, санология, валеология
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 19-35 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GUCEAC ION, ŞTIRBU EUGENIU, VRABIE VALERIA, BEŞETEA TATIANA, GHEORGHIU ZINAIDA, TELEVCA VALENTINA, CAZANESCU VALENTINA, STOIAN-TENU INGA
Cuvinte cheie : sănătate psihică, proces psihofi ziologiece, nivel de sănătate psihică, reacţie policomponentă, fenomenologia sănătăţii psihice
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 35-48 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, FULGA NINA, DUMBRĂVEANU DORIN, RUSU VADIM, SILITRARI ANDREI
Cuvinte cheie : specii alogene, peşti, invazie, risc.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 48-54 |
Autori : LACUSTA VICTOR, SAVOCIKIN RITA
Cuvinte cheie : частичная адентия, тригеминальная система, жевательная функция, когнитивные процессы.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 54-69 |
Autori : GROSU VICTORIA
Cuvinte cheie : disfuncţii cronice ale miocardului, miocardite, hipertensiune arterială, parametri hemodinamici, insufi cienţă cardiacă.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 70-79 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : secetă, plante, enzime antioxidative, superoxid dismutaza, catalaza
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 79-87 |
Autori : POPOVICI ANA, NEGRU PETRU, ŞIŞCANU GHEORGHE
Cuvinte cheie : plante viticole, compuşi fosforici, stresul hidric, stres hipotermic, repercutări.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 87-93 |
Autori : BENEA ANNA, GONCEARIUC MARIA, KULCIŢKI VEACESLAV, DRAGALIN ION, NISTREANU ANATOLIE
Cuvinte cheie : Hypericum L., specie, ulei esenţial, componenţi
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 93-105 |
Autori : MIHNEA NADEJDA, GANEA ANATOLIE
Cuvinte cheie : tomate, caractere morfo-biologice, agronomice, colecţii de caractere, rezistenţă.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 105-110 |
Autori : SARMANIUC MARIANA, MIHAILOV MIHAI, RUSU GHENADIE
Cuvinte cheie : Zea mays L., inductori, rată de inducere a haploizilor, linii DH
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal