Sun Home
Number : 1 (319) [ 26 articles ]

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 4-13 |
Authors : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, ŞTIRBU EUGENIU, VRABIE VALERIA, BEŞETEA TATIANA, GHEORGHIU ZINAIDA, TELEVCA VALENTINA, CAZANESCU VALENTINA, STOIAN-TENU INGA
Keywords : procese psihofi ziologice – necesităţi - orientări valorice – dispoziţie – motivaţie - luare de hotărâre – pricepere - acte antisociale - comportament.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 13-21 |
Authors : BOTNARI VASILE
Keywords : tehnologie - culturi legumicole – management - simularea formării recoltelor - sisteme de expertiză - luarea deciziilor.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 21-32 |
Authors : TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, SANDU MARIA, STEGĂRESCU VASILE, COZARI TUDOR
Domains : Geografie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 32-39 |
Authors : STRUTINSCHI TUDOR, ORGAN ALEXEI, BODRUG ALINA, STROCOVA VALENTINA
Keywords : funcţie acidopoietică - statut hipermetabolic – stomac - antrum.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 40-45 |
Authors : IAREMA O.
Keywords : Intestin subțire – jejun – ilion – șobolan – clorură de aluminiu – radioangiografi e – elemente sangvine.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 45-54 |
Authors : CEBAN LARISA
Keywords : intestinul subţire - absorbţia monozaharidelor - dieta fără glucide - ontogeneza postnatală timpurie – malabsorbţie - constante cinetice ale transportului activ a glucidelor.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 54-64 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : status-ul apei -asimilare - conductibilitate hidraulică - starea stomatelor - eficienţa utilizării apei.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 64-71 |
Authors : NEGRU PETRU, POPOVICI ANA, ŞIŞCANU GHEORGHE
Keywords : plante viticole - compuşi fosforici - textura solului - stres hipotermic - repercutări.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 71-78 |
Authors : HARCIUC OLEG, MITINA TATIANA, CHIRILOV ALEXANDRU, BAŞTOVAIA SVETLANA, CHIRILOV ELEONORA, COZMIC RADU
Keywords : soia Glycine max L - statusul mineral în rădăcini şi frunze – insufi cienţă de umiditate - salinizare hidrocarbonatică.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 79-86 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, SANDIC ŞTEFAN, GAVZER SVETLANA
Keywords : Triticum aestivum L. – transgresii - grad de dominaţie - efecte genice – heritabilitate - elemente de productivitate.
Domains : BiologiePage 1 from 3

Сurrent edition

journal