Sun Home
Numărul : 1 (319) [ 26 articole ]

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 4-13 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, ŞTIRBU EUGENIU, VRABIE VALERIA, BEŞETEA TATIANA, GHEORGHIU ZINAIDA, TELEVCA VALENTINA, CAZANESCU VALENTINA, STOIAN-TENU INGA
Cuvinte cheie : procese psihofi ziologice – necesităţi - orientări valorice – dispoziţie – motivaţie - luare de hotărâre – pricepere - acte antisociale - comportament.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 13-21 |
Autori : BOTNARI VASILE
Cuvinte cheie : tehnologie - culturi legumicole – management - simularea formării recoltelor - sisteme de expertiză - luarea deciziilor.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 21-32 |
Autori : TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, SANDU MARIA, STEGĂRESCU VASILE, COZARI TUDOR
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 32-39 |
Autori : STRUTINSCHI TUDOR, ORGAN ALEXEI, BODRUG ALINA, STROCOVA VALENTINA
Cuvinte cheie : funcţie acidopoietică - statut hipermetabolic – stomac - antrum.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 40-45 |
Autori : IAREMA O.
Cuvinte cheie : Intestin subțire – jejun – ilion – șobolan – clorură de aluminiu – radioangiografi e – elemente sangvine.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 45-54 |
Autori : CEBAN LARISA
Cuvinte cheie : intestinul subţire - absorbţia monozaharidelor - dieta fără glucide - ontogeneza postnatală timpurie – malabsorbţie - constante cinetice ale transportului activ a glucidelor.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 54-64 |
Autori : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : status-ul apei -asimilare - conductibilitate hidraulică - starea stomatelor - eficienţa utilizării apei.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 64-71 |
Autori : NEGRU PETRU, POPOVICI ANA, ŞIŞCANU GHEORGHE
Cuvinte cheie : plante viticole - compuşi fosforici - textura solului - stres hipotermic - repercutări.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 71-78 |
Autori : HARCIUC OLEG, MITINA TATIANA, CHIRILOV ALEXANDRU, BAŞTOVAIA SVETLANA, CHIRILOV ELEONORA, COZMIC RADU
Cuvinte cheie : soia Glycine max L - statusul mineral în rădăcini şi frunze – insufi cienţă de umiditate - salinizare hidrocarbonatică.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 79-86 |
Autori : LUPAŞCU GALINA, SANDIC ŞTEFAN, GAVZER SVETLANA
Cuvinte cheie : Triticum aestivum L. – transgresii - grad de dominaţie - efecte genice – heritabilitate - elemente de productivitate.
Domenii : BiologiePagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal