Sun Home
Domain : Geografie [ 3 articles ]

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 168-175 |
Authors : SANDU MARIA, NEDEALCOV MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE
Keywords : amoniul sumar, amoniac neionizat, fl. Nistru, afluenţii de dreapta, valoarea obligatorie NH3, total ammonia, non-ionized ammonia, Dniester River, Dnister right tributaries, суммарный аммоний, неионизированный аммиак, река Днестр, правые притоки Днестра, процент NH3.
Domains : Geografie

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 176-181 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, CERTAN CORINA, GRABCO NADEJDA, PORTARESCU ANASTASIA
Keywords : ecosisteme urbane și rurale, producția primară a fitocenozelor, fitomasă proaspătă, fitomasă uscată, materie organică a stratului ierbos, impactul de mediu, urban and rural ecosystems, primary production of phytocenoses, fresh phytomass, dry phytomass, plant organic matter, environmental impact, городские и сельские экосистемы, первичная продукция фитоценозов, свежая фитомасса, сухая фитомасса, органическое вещество растений, воздействие на окружающую среду
Domains : Geografie

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 182-188 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, PORTARESCU ANASTASIA
Keywords : ecosisteme urbane, ape reziduale, impact asupra mediului, depozit de nămol, sursă de poluare, efect de seră, urban ecosystems, wastewater, environmental impact, sludge storage, pollution sources, городские экосистемы, сточные воды, воздействие на окружающую среду, хранилище ила, источник загрязнения, парниковый эффект
Domains : Geografie


Сurrent edition

journal