Sun Home
Domeniul : Geografie [ 4 articole ]

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 158-162 |
Autori : NEDEALCOV MARIA
Cuvinte cheie : indicele perioadelor uscate, Izu, regimul termic, precipitații atmosferice, atlas topoclimatic, digital maps, Dry periods Index, Izu, thermal regime, rainfall regime, topoclimatic atlas, цифровые карты, Индекс засушливых периодов, Идзу, термический режим, режим осадков, топоклиматический атлас
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 162-166 |
Autori : ŢURCANU VIORICA
Cuvinte cheie : hărți digitale, modelare cartografică, regimul termic, precipitaţii atmosferice, proiecția RCP4.5, strategie de dezvoltare, digital maps, cartographic modeling, thermal regime, atmospheric precipitation, RCP4.5 projection, development strategy, цифровые карты, картографическое моделирование, термический режим, атмосферные осадки, проекция RCP4.5, стратегия развития
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 166-175 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN
Cuvinte cheie : suport metodologic - evluarea impactului de mediu - expertizarea procesului tehnologic - indice biologic- indice, Margalef – plante hidrofite, methodological support - environmental impact assessment - technological process expertise - biological index -, Margalef index - hydrophytic plants, методическое обеспечение, оценка воздействия на окружающую среду, экспертиза технологического процесса, биологический индекс, индекс Маргалефа, гидрофитные растения
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 176-183 |
Autori : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MOŞANU ELENA, LOZAN RAISA
Cuvinte cheie : ape de suprafaţă, Arie Naturală Protejată de Stat, procesul de nitrificare, clasa de calitate, indicele de poluare, surface waters, state protected area, nitrification process, quality class, pollution index, поверхностные воды, Государственная Охраняемая Природная Территория, процесс нитрификации, класс качества, индекс загрязнения
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal