Sun Home
Domeniul : Medicină [ 3 articole ]

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 56-64 |
Autori : BEREZOVSCAIA ELENA
Cuvinte cheie : hepatopatii cronice, sănătate mentală, depresie, anxietate, astenie, chronic hepatopathies, mental health, depression, anxiety, хронические гепатопатии, ментальное здоровье, депрессия, тревожность, астения
Domenii : Biologie , Medicină

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 64-68 |
Autori : GARBUZ OLGA, PANTEA VALERIA, USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ŢAPCOV VICTOR, SARDARI VERONICA, TAGADIUC OLGA, GUDUMAC VALENTIN, GULEA AURELIAN
Cuvinte cheie : compuşi coordinativi, derivați ai tiosemicarbazidei, inhibitori ai radicalilor superoxidici, coordination compounds, thiosemicarbazide derivates, superoxide radical inhibitors, координационные соединения, производные тиосемикарбазидов, ингибиторы супероксидных радикалов
Domenii : Medicină

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 68-74 |
Autori : GHELIMICI TATIANA, LUPAŞCO IULIANNA, DUMBRAVA VLADA-TATIANA
Cuvinte cheie : hepatita cronică virală C, Helicobacter pylori, deteriorarea duodenului, sistemul antioxidant, peroxidarea lipidelor, chronic viral hepatitis С, duodenal lesions, Helicobacter pylori, antioxidant system, lipid peroxidation, хронический вирусный гепатит С, повреждения двенадцатиперстной кишки, Helicobacter pylori, антиоксидантная система, перекисное окисление липидов.
Domenii : Medicină


Ediţia curentă

journal