Sun Home
Сфера : Geografie [ 3 статьи ]

| Номер : 3 (339) | Год : 2019 | Страницы : 135-144 |
Авторы : MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, CRĂCIUN ANDREI, BEJENARU GHERMAN
Ключевые слова : resurse de apă, scurgere minimă admisibilă, fluctuații ciclice, resurse de apă ecologice, water resources, minimum allowable runoff, cyclic fluctuations, ecological water resources, водные ресурсы, минимально допустимый сток, циклические колебания, экологические водные ресурсы
Сферы : Geografie

| Номер : 3 (339) | Год : 2019 | Страницы : 145-152 |
Авторы : SANDU MARIA, MOŞANU ELENA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, GOREACIOC TATIANA, ŢURCAN SERGIU
Ключевые слова : Parametrii fizico-chimici, r. Bâc, starea ecologică, procesul de nitrificate, Indice de nitrificare, capacitatea de autoepurare, Physical-chemical parameters, river Bac, ecological state, nitrification process, nitrification index, Self-purification capacity, Физико-химические показатели, рекa Бык, экологическоe состояниe, процесс нитрификации, индекс нитрификации, способность самоочищения
Сферы : Geografie

| Номер : 3 (339) | Год : 2019 | Страницы : 152-160 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Ключевые слова : Indice de nitrificare, r. Prut, afluenţii, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, r. Prut, Tributaries, chemical and biochemical parameters of water, индекс нитрификации, р. Прут, притоки, химические и биохимические показатели воды
Сферы : Geografie


Текущие издание

journal