Sun Home
Сфера : Biologie [ 14 статьи ]

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 30-50 |
Авторы : DUCA MARIA, CLAPCO STELIANA, MARTEA RODICA
Ключевые слова : polimorfism, Heterozis, selecție asistată de marcheri, Cucumis sativus, Helianthus annuuus, Hypericum perforatum, Mentha spicata, Origanum vulgare, Orobanche cumana, Random amplified polymorphic DNA (RAPD), Salvia sclarea, polymorphism, Heterosis, marker assisted selection, Helianthus annuuus, Cucumis sativus, Mentha spicata, Salvia sclarea, Hypericum perforatum and Origanum vulgare, Random amplified polymorphic DNA (RAPD), полиморфизм, гетерозис, отбор с помощью маркеров, Helianthus annuuus, Cucumis sativus, Mentha spicata, Salvia sclarea, Hypericum perforatum, Origanum vulgare, Random amplified polymorphic DNA (RAPD)
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 50-61 |
Авторы : GARAEVA SVETLANA, STRUTINSCHI TUDOR, POSTOLATI GALINA, POLEACOVA LILIA
Ключевые слова : aminoacizi liberi, ser sanguin, eritrocite, dietă, calorii, somatotipuri, free amino acids, Blood serum, erythrocytes, diet, calorie, somatotypes, свободные аминокислоты, Сыворотка крови, эритроциты, рацион питания, калорийность, соматотипы
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 62-73 |
Авторы : BOTNARU NICOLAI
Ключевые слова : Servicii de telemedicină, impact economic, impact social, telemonitorizare, maladii cardiovasculare (BCV), maladii respiratorii, Hipertensiune arterială (HTA), telemedicine services, Economic impact, social impact, telemonitoring, cardiovascular diseases (CVD), respiratory diseases, hypertension (HTA), телемедицинские услуги, экономическое воздействие, социальное воздействие, телемониторинг, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), респираторные заболевания, гипертония (ГТА)
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 74-85 |
Авторы : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, PROCA OLGA
Ключевые слова : cros-toleranţă, reacții nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, potențialul antioxidant al plantelor, cross-tolerance, unspecific reactions, water homeostatic capacity, plant antioxidant potential, кросс-устойчивость, неспецифические реакции, водный гомеостазис, антиоксидантный потенциал растений
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 85-95 |
Авторы : CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : Cucumis sativus L., plantule, rădăcini, şocul termic, di-aldehida malonică, polifenoli, flavonoide, activitatea catalazei, biostimulatorul Reglalg, Cucumis sativus L., roots, heat shock, malondialdehyde, polyphenols, flavonoids, catalase activity, biostimulator Reglalg, Cucumis sativus L., корни, тепловой шок, Малоновый диальдегид, полифенолы, флавоноиды, активность каталазы, биостимулятор Reglalg
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 95-103 |
Авторы : GONCEARIUC MARIA
Ключевые слова : plante medicinale și aromatice, ulei esenţial, productivitate, secetă, soi rezistent, medicinal and aromatic plants, essential oil, Productivity, Drought, resistant varieties, лекарственные и ароматические растения, эфирное масло, продуктивность, Засуха, устойчивые сорта
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 104-112 |
Авторы : TABĂRĂ OLESEA
Ключевые слова : floarea-soarelui, lupoaie, expresie relativă, gene APX, sunflower, broomrape, APX genes, подсолнечник, заразиха, гены APX
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 112-117 |
Авторы : TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, CHIHAI OLEG, GLIGA OLESEA, BOTNARU NICOLAI, GOLOGAN ION, PORCESCU MIHAIL
Ключевые слова : fazani, ectoparazitofaună, indici biochimici, acarieni gamazizi, purici, metabolism, faună parazitară, pheasants, ectoparasitofauna, biochemical indices, gamasid mites, fleas, metabolism, parasitic fauna, фазаны, эктопаразитофауна, биохимические показатели, гамазовые клещи, блохи, метаболизм, паразитическая фауна
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 118-124 |
Авторы : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, NISTREANU VICTORIA, TĂLĂMBUŢĂ NINA, LARION ALINA, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA
Ключевые слова : rozătoare mici, parazitofauna, rezervație, biotop silvic, ecoton, geohelminți, parasitic fauna, Small rodents, reserve, forest biotop, ecotone, geohelminths, паразитофауна, мелкие грызуны, заповедник, лесной биотоп, экотон, геогельминты
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 124-131 |
Авторы : MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BUCIUCEANU LUDMILA
Ключевые слова : Avifauna, biotop, ecoton, densitate, diversitate, avifauna, biotope, ecotone, bird density, bird diversity, Авифауна, биотоп, экотон, плотность птиц, разнообразие птиц
Сферы : BiologieСтраница 1 из 2

Текущие издание

journal