Sun Home
Сфера : Chimie [ 3 статьи ]

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 152-158 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Ключевые слова : Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita Wetland, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели
Сферы : Geografie, Chimie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 158-164 |
Авторы : BRAȘOVEANU (DEOMIDOVA) CRISTINA, BRAŞOVEANU VALERIU
Ключевые слова : ecosisteme forestiere, specii de stejar, indicatori biochimici, metale grele, clorofilă, forest ecosystems, oak species, biochemical indicators, heavy metals, Chlorophyll, лесные экосистемы, виды дуба, биохимические показатели, Тяжелые металлы, Хлорофилл
Сферы : Chimie, Geografie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 171-179 |
Авторы : NASTAS RAISA, GOREACIOC TATIANA, GÎNSARI IRINA, CEBOTARI INNA, LUPAŞCU TUDOR, SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MITINA TATIANA
Ключевые слова : apă naturală, cărbune activ, nitriţi, purificare, natural water, active carbon, nitrite ions, purification, природная вода, активированный уголь, нитриты, очистка
Сферы : Chimie, Biologie


Текущие издание

journal