Sun Home
Сфера : Geografie [ 3 статьи ]

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 152-158 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Ключевые слова : Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita Wetland, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели
Сферы : Geografie, Chimie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 158-164 |
Авторы : BRAȘOVEANU (DEOMIDOVA) CRISTINA, BRAŞOVEANU VALERIU
Ключевые слова : ecosisteme forestiere, specii de stejar, indicatori biochimici, metale grele, clorofilă, forest ecosystems, oak species, biochemical indicators, heavy metals, Chlorophyll, лесные экосистемы, виды дуба, биохимические показатели, Тяжелые металлы, Хлорофилл
Сферы : Chimie, Geografie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 165-171 |
Авторы : CANTIR ANGELA
Ключевые слова : Câmpia Bâcului Inferior, geomorfologie, caracterizare morfografică, relief, versant, interfluviu, Lower Bîc Plain, Geomorphology, morphographic characterization, relief, slopes, interfluves, Нижне Быковская Равнина, геоморфология, морфографическая характеристика, рельеф, уклон, слияние
Сферы : Geografie


Текущие издание

journal