Sun Home
Domain : Geografie [ 3 articles ]

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 152-158 |
Authors : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Keywords : Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita Wetland, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели
Domains : Geografie, Chimie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 158-164 |
Authors : BRAȘOVEANU (DEOMIDOVA) CRISTINA, BRAŞOVEANU VALERIU
Keywords : ecosisteme forestiere, specii de stejar, indicatori biochimici, metale grele, clorofilă, forest ecosystems, oak species, biochemical indicators, heavy metals, Chlorophyll, лесные экосистемы, виды дуба, биохимические показатели, Тяжелые металлы, Хлорофилл
Domains : Chimie, Geografie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 165-171 |
Authors : CANTIR ANGELA
Keywords : Câmpia Bâcului Inferior, geomorfologie, caracterizare morfografică, relief, versant, interfluviu, Lower Bîc Plain, Geomorphology, morphographic characterization, relief, slopes, interfluves, Нижне Быковская Равнина, геоморфология, морфографическая характеристика, рельеф, уклон, слияние
Domains : Geografie


Сurrent edition

journal