Sun Home
Domeniul : Altele [ 4 articole ]

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 7-14 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GLIJIN ALIONA, VRABIE VALERIA, BEREZOVSCAIA ELENA
Cuvinte cheie : психосанокреатология, психическое здоровье, саногенное поведение, саногенные эмоции, саногенная коммуникация, саноиндикаторы.
Domenii : Altele

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 183-184 |
Autori : KHALANGOT MYKOLA
Domenii : Altele

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 185-186 |
Autori : MAKSIMENKO SERGHEI
Domenii : Altele

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 186-190 |
Autori : ŞIŞCANU GHEORGHE, BOTNARI VASILE
Domenii : Altele


Ediţia curentă

journal