Sun Home
Domain : Biologie [ 17 articles ]

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 4-19 |
Authors : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA
Keywords : здоровье, психическое здоровье, санокреатология, санология, валеология
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 19-35 |
Authors : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GUCEAC ION, ŞTIRBU EUGENIU, VRABIE VALERIA, BEŞETEA TATIANA, GHEORGHIU ZINAIDA, TELEVCA VALENTINA, CAZANESCU VALENTINA, STOIAN-TENU INGA
Keywords : sănătate psihică, proces psihofi ziologiece, nivel de sănătate psihică, reacţie policomponentă, fenomenologia sănătăţii psihice
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 35-48 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, FULGA NINA, DUMBRĂVEANU DORIN, RUSU VADIM, SILITRARI ANDREI
Keywords : specii alogene, peşti, invazie, risc.
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 48-54 |
Authors : LACUSTA VICTOR, SAVOCIKIN RITA
Keywords : частичная адентия, тригеминальная система, жевательная функция, когнитивные процессы.
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 54-69 |
Authors : GROSU VICTORIA
Keywords : disfuncţii cronice ale miocardului, miocardite, hipertensiune arterială, parametri hemodinamici, insufi cienţă cardiacă.
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 70-79 |
Authors : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : secetă, plante, enzime antioxidative, superoxid dismutaza, catalaza
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 79-87 |
Authors : POPOVICI ANA, NEGRU PETRU, ŞIŞCANU GHEORGHE
Keywords : plante viticole, compuşi fosforici, stresul hidric, stres hipotermic, repercutări.
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 87-93 |
Authors : BENEA ANNA, GONCEARIUC MARIA, KULCIŢKI VEACESLAV, DRAGALIN ION, NISTREANU ANATOLIE
Keywords : Hypericum L., specie, ulei esenţial, componenţi
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 93-105 |
Authors : MIHNEA NADEJDA, GANEA ANATOLIE
Keywords : tomate, caractere morfo-biologice, agronomice, colecţii de caractere, rezistenţă.
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 105-110 |
Authors : SARMANIUC MARIANA, MIHAILOV MIHAI, RUSU GHENADIE
Keywords : Zea mays L., inductori, rată de inducere a haploizilor, linii DH
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal