Sun Home
Domeniul : Chimie [ 4 articole ]

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 103-112 |
Autori : USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ZARICIUC ELENA, GARBUZ OLGA, GULEA AURELIAN
Cuvinte cheie : coordination compounds, 2-benzoylpyridine, isothiosemicarbazone, biological activity
Domenii : Chimie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 113-120 |
Autori : LUPAŞCU LUCIAN, LUPAŞCU GALINA, ŢÎMBALIUC NINA, ŞUBINA VICTORIA, MAGHER MARIA
Cuvinte cheie : taninuri, nuc, activitate, Bacterii, fungi.
Domenii : Chimie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 141-149 |
Autori : SANDU MARIA
Cuvinte cheie : tehnologii de tratare, parametrii apei tratate, reutilizarea apelor uzate, calitatea apei de irigare.
Domenii : Chimie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 111-118 |
Autori : PAVLICENKO ELENA
Cuvinte cheie : кутикула яиц индеек, обработка, гипохлорит натрия, уксусная и соляная кислот, электронная микроскопия.
Domenii : Chimie, Biologie


Ediţia curentă

journal