Sun Home
Domeniul : Chimie [ 8 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 166-173 |
Autori : PORUBIN-SCHIMBĂTOR VERONICA, GONŢA MARIA, MOCANU LARISA
Cuvinte cheie : Oxidare foto-catalitică, reagent Fenton, surfactant anionic, 2-etil-hexil sulfat de sodiu, peroxid de hidrogen, ioni de Fe(II), photocatalytic oxidation, Fenton's reagent, anionic surfactant, sodium 2-ethyl-hexyl sulfate, hydrogen peroxide, Fe (II) ions, фотокаталитическое окисление, реактив Фентона, анионное ПАВ, 2-этилгексилсульфат натрия, пероксид водорода, ионы Fe (II)
Domenii : Chimie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 152-158 |
Autori : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Cuvinte cheie : Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita Wetland, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели
Domenii : Geografie, Chimie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 158-164 |
Autori : BRAȘOVEANU (DEOMIDOVA) CRISTINA, BRAŞOVEANU VALERIU
Cuvinte cheie : ecosisteme forestiere, specii de stejar, indicatori biochimici, metale grele, clorofilă, forest ecosystems, oak species, biochemical indicators, heavy metals, Chlorophyll, лесные экосистемы, виды дуба, биохимические показатели, Тяжелые металлы, Хлорофилл
Domenii : Chimie, Geografie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 171-179 |
Autori : NASTAS RAISA, GOREACIOC TATIANA, GÎNSARI IRINA, CEBOTARI INNA, LUPAŞCU TUDOR, SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MITINA TATIANA
Cuvinte cheie : apă naturală, cărbune activ, nitriţi, purificare, natural water, active carbon, nitrite ions, purification, природная вода, активированный уголь, нитриты, очистка
Domenii : Chimie, Biologie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 103-112 |
Autori : USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ZARICIUC ELENA, GARBUZ OLGA, GULEA AURELIAN
Cuvinte cheie : coordination compounds, 2-benzoylpyridine, isothiosemicarbazone, biological activity
Domenii : Chimie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 113-120 |
Autori : LUPAŞCU LUCIAN, LUPAŞCU GALINA, ŢÎMBALIUC NINA, ŞUBINA VICTORIA, MAGHER MARIA
Cuvinte cheie : taninuri, nuc, activitate, Bacterii, fungi.
Domenii : Chimie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 141-149 |
Autori : SANDU MARIA
Cuvinte cheie : tehnologii de tratare, parametrii apei tratate, reutilizarea apelor uzate, calitatea apei de irigare.
Domenii : Chimie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 111-118 |
Autori : PAVLICENKO ELENA
Cuvinte cheie : кутикула яиц индеек, обработка, гипохлорит натрия, уксусная и соляная кислот, электронная микроскопия.
Domenii : Chimie, Biologie


Ediţia curentă

journal