Sun Home
Domeniul : Medicină [ 6 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 38-43 |
Autori : LEORDA ANA, GARAEVA SVETLANA, CIOCHINĂ VALENTINA
Cuvinte cheie : tract gastrointestinal, coronavirus SARS-CoV-2, enzimă de conversie a angiotensinei 2, microbiotă, enterocite, epiteliu intestinal, gastrointestinal tract, SARS-CoV-2 coronavirus, angiotensinconverting enzyme, microbiota, enterocytes, intestinal epithelium, желудочно-кишечный тракт, коронавирус SARS-CoV-2, ангиотензинпревращающий фермент, микробиота, энтероциты, кишечный эпителий
Domenii : Medicină

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 79-95 |
Autori : BOTNARU NICOLAI
Cuvinte cheie : electrocardiografie, pneumografie, parametri vitali, frecvenţă cardiacă, frecvență respiratorie, telemonitorizare, telemedicină, sanogen, sanocreatologie, transimpedanță toracică, electrocardiography, pneumography, vital parameters, Heart rate, respiratory rate, telemonitoring, telemedicine, sanogen, sanocreatology, thoracic transimpedance, электрокардиография, пневмография, жизненно важные параметры, частота сердечных сокращений, частота дыхания, телемониторинг, телемедицина, саноген, санокреатология, торакальный трансимпеданс
Domenii : Medicină, Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 56-64 |
Autori : BEREZOVSCAIA ELENA
Cuvinte cheie : hepatopatii cronice, sănătate mentală, depresie, anxietate, astenie, chronic hepatopathies, mental health, depression, anxiety, хронические гепатопатии, ментальное здоровье, депрессия, тревожность, астения
Domenii : Biologie , Medicină

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 64-68 |
Autori : GARBUZ OLGA, PANTEA VALERIA, USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ŢAPCOV VICTOR, SARDARI VERONICA, TAGADIUC OLGA, GUDUMAC VALENTIN, GULEA AURELIAN
Cuvinte cheie : compuşi coordinativi, derivați ai tiosemicarbazidei, inhibitori ai radicalilor superoxidici, coordination compounds, thiosemicarbazide derivates, superoxide radical inhibitors, координационные соединения, производные тиосемикарбазидов, ингибиторы супероксидных радикалов
Domenii : Medicină

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 68-74 |
Autori : GHELIMICI TATIANA, LUPAŞCO IULIANNA, DUMBRAVA VLADA-TATIANA
Cuvinte cheie : hepatita cronică virală C, Helicobacter pylori, deteriorarea duodenului, sistemul antioxidant, peroxidarea lipidelor, chronic viral hepatitis С, duodenal lesions, Helicobacter pylori, antioxidant system, lipid peroxidation, хронический вирусный гепатит С, повреждения двенадцатиперстной кишки, Helicobacter pylori, антиоксидантная система, перекисное окисление липидов.
Domenii : Medicină

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 34-40 |
Autori : ZOTA LARISA, ZOTA VICTORIA
Cuvinte cheie : retinopatie diabetică, diabet zaharat, hiperglicemie, hipertensiune arterială, obezitate
Domenii : Medicină


Ediţia curentă

journal