Sun Home
Domeniul : Geografie [ 124 articole ]

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 90-103 |
Autori : VESNINA LIUBOVI
Cuvinte cheie : Artemia, faze transgresive şi regressive ale conţinutului apei, reservoare hipersaline, biotă
Domenii : Geografie, Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 103-111 |
Autori : ERHAN DUMITRU, TODERAŞ ION, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA
Cuvinte cheie : zimbru, parazitofauna, profi laxie, Tratament
Domenii : Geografie, Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 161-167 |
Autori : URSU ANDREI
Cuvinte cheie : Humus, humifer, profil, sol, nivel taxonomic
Domenii : Geografie, Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 167-174 |
Autori : TRIGUB VALENTINA
Cuvinte cheie : Fluor, soluri, roci parentale, apele subterane şi de suprafaţă, afecţiuni dentare
Domenii : Geografie, Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 175-182 |
Autori : CHIRILICIUC ANDREI
Cuvinte cheie : Rendzina (Rendzic Leptosols), elemente de relief, produse eluvialdeluviale, roci parentale
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (321) | Anul : 2013 | Paginile : 161-171 |
Autori : OVERCENCO ALA
Cuvinte cheie : indicele extremelor termice, tendinţe, frecvența și intensitatea evenimentelor de căldură
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 135-143 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJAN IURIE, BOBOC NICOLAE, CASTRAVEŢ TUDOR
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 144-149 |
Autori : SÎRBU RODICA
Cuvinte cheie : condiţii de iernare, moine, vulnerabilitate, cultivarea viţei de vie, proces productiv.
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 149-155 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, COICEANU ANA
Cuvinte cheie : regiuni fi zico-geografi ce, calitatea grîului de toamnă, schimbări climatice, regimul precipitaţiilor atmosferice, conţinutul glutenului.
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 21-32 |
Autori : TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, SANDU MARIA, STEGĂRESCU VASILE, COZARI TUDOR
Domenii : GeografiePagina 4 din 13

Ediţia curentă

journal