Sun Home
Domain : Geografie [ 138 articles ]

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 168-175 |
Authors : SANDU MARIA, NEDEALCOV MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE
Keywords : amoniul sumar, amoniac neionizat, fl. Nistru, afluenţii de dreapta, valoarea obligatorie NH3, total ammonia, non-ionized ammonia, Dniester River, Dnister right tributaries, суммарный аммоний, неионизированный аммиак, река Днестр, правые притоки Днестра, процент NH3.
Domains : Geografie

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 176-181 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, CERTAN CORINA, GRABCO NADEJDA, PORTARESCU ANASTASIA
Keywords : ecosisteme urbane și rurale, producția primară a fitocenozelor, fitomasă proaspătă, fitomasă uscată, materie organică a stratului ierbos, impactul de mediu, urban and rural ecosystems, primary production of phytocenoses, fresh phytomass, dry phytomass, plant organic matter, environmental impact, городские и сельские экосистемы, первичная продукция фитоценозов, свежая фитомасса, сухая фитомасса, органическое вещество растений, воздействие на окружающую среду
Domains : Geografie

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 182-188 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, PORTARESCU ANASTASIA
Keywords : ecosisteme urbane, ape reziduale, impact asupra mediului, depozit de nămol, sursă de poluare, efect de seră, urban ecosystems, wastewater, environmental impact, sludge storage, pollution sources, городские экосистемы, сточные воды, воздействие на окружающую среду, хранилище ила, источник загрязнения, парниковый эффект
Domains : Geografie

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 158-162 |
Authors : NEDEALCOV MARIA
Keywords : indicele perioadelor uscate, Izu, regimul termic, precipitații atmosferice, atlas topoclimatic, digital maps, Dry periods Index, Izu, thermal regime, rainfall regime, topoclimatic atlas, цифровые карты, Индекс засушливых периодов, Идзу, термический режим, режим осадков, топоклиматический атлас
Domains : Geografie

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 162-166 |
Authors : ŢURCANU VIORICA
Keywords : hărți digitale, modelare cartografică, regimul termic, precipitaţii atmosferice, proiecția RCP4.5, strategie de dezvoltare, digital maps, cartographic modeling, thermal regime, atmospheric precipitation, RCP4.5 projection, development strategy, цифровые карты, картографическое моделирование, термический режим, атмосферные осадки, проекция RCP4.5, стратегия развития
Domains : Geografie

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 166-175 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN
Keywords : suport metodologic - evluarea impactului de mediu - expertizarea procesului tehnologic - indice biologic- indice, Margalef – plante hidrofite, methodological support - environmental impact assessment - technological process expertise - biological index -, Margalef index - hydrophytic plants, методическое обеспечение, оценка воздействия на окружающую среду, экспертиза технологического процесса, биологический индекс, индекс Маргалефа, гидрофитные растения
Domains : Geografie

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 176-183 |
Authors : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MOŞANU ELENA, LOZAN RAISA
Keywords : ape de suprafaţă, Arie Naturală Protejată de Stat, procesul de nitrificare, clasa de calitate, indicele de poluare, surface waters, state protected area, nitrification process, quality class, pollution index, поверхностные воды, Государственная Охраняемая Природная Территория, процесс нитрификации, класс качества, индекс загрязнения
Domains : Geografie

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 135-144 |
Authors : MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, CRĂCIUN ANDREI, BEJENARU GHERMAN
Keywords : resurse de apă, scurgere minimă admisibilă, fluctuații ciclice, resurse de apă ecologice, water resources, minimum allowable runoff, cyclic fluctuations, ecological water resources, водные ресурсы, минимально допустимый сток, циклические колебания, экологические водные ресурсы
Domains : Geografie

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 145-152 |
Authors : SANDU MARIA, MOŞANU ELENA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, GOREACIOC TATIANA, ŢURCAN SERGIU
Keywords : Parametrii fizico-chimici, r. Bâc, starea ecologică, procesul de nitrificate, Indice de nitrificare, capacitatea de autoepurare, Physical-chemical parameters, river Bac, ecological state, nitrification process, nitrification index, Self-purification capacity, Физико-химические показатели, рекa Бык, экологическоe состояниe, процесс нитрификации, индекс нитрификации, способность самоочищения
Domains : Geografie

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 152-160 |
Authors : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Keywords : Indice de nitrificare, r. Prut, afluenţii, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, r. Prut, Tributaries, chemical and biochemical parameters of water, индекс нитрификации, р. Прут, притоки, химические и биохимические показатели воды
Domains : GeografiePage 1 from 14

Сurrent edition

journal