Sun Home
Domain : Geografie [ 124 articles ]

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 131-141 |
Authors : MELNICIUC OREST, BEJENARU GHERMAN
Keywords : reţea hidrografică, morfologia cursurilor de apă, modelele profilelor longitudinale şi transversale, indicii formei profilelor.
Domains : Geografie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 149-157 |
Authors : CUZA PETRU
Keywords : Quercus robur, culturi de descendenţe materne, ghindă, în masiv, la lizieră, creştere.
Domains : Geografie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 157-162 |
Authors : CODREANU IGOR, VOLONTIR NINA, MIRONOV ION
Keywords : peisaj habitaţional urban, monumente istorico-culturale, elemente degradate.
Domains : Geografie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 165-172 |
Authors : NEDEALCOV MARIA, MÎNDRU GALINA
Keywords : ploaie torențială, intensitatea medie și maximă a ploii torențiale, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, grad de expunere la risc., torrential rain, the mean and maximum intensity of torrential rain, Duration, quantity, torrential rain frequency, degree of exposure to risk., проливной дождь, средняя и максимальная интенсивность ливневого дождя, продолжительность, количество, частота проливных дождей, степень подверженности риску
Domains : Geografie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 172-179 |
Authors : MÎNDRU GALINA
Keywords : ploaie torențială, intensitatea, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, prejudicii material., torrential rain, Intensity, Duration, amount, torrential rain frequency, material injury, проливной дождь, интенсивность, продолжительность, количество, частота проливных дождей, материальный ущерб.
Domains : Geografie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 156-166 |
Authors : DUCA MARIA, NEDEALCOV MARIA, CLAPCO STELIANA, IVANOV VIOLETA
Keywords : Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice, condiţii climaterice
Domains : Biologie , Geografie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 166-172 |
Authors : IVANOV VIOLETA
Keywords : Indicele Lang, schimbări climatice, deficit pluviometric, aridizare, condiții climatice.
Domains : Geografie, Biologie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 172-177 |
Authors : COCÎRŢĂ PETRU
Keywords : pășuni, dezvoltare, tip de folosinţă, categorii de animale domestice, gradul de impact asupra pășunilor.
Domains : Geografie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 178-182 |
Authors : URSU ANDREI
Keywords : neoformaţiuni, pedocreaţii, coprolite.
Domains : Biologie , Geografie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 153-159 |
Authors : BOBOC NICOLAE
Keywords : eroziunea solului, colmatarea lacurilor, Republica Moldova
Domains : GeografiePage 1 from 13

Сurrent edition

journal