Sun Home
Domeniul : Geografie [ 125 articole ]

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 165-171 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, CURCUBĂT STELA, MARCOV ION
Cuvinte cheie : bazin hidrografic, zonă, raion pedogeografic, sol, cernoziom, hydrographic basin, zone, soil-geographical raion, soils, chernozems, гидрографический бассейн, зона, почвенно-геграфический район, почвы, черноземы
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 131-141 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : reţea hidrografică, morfologia cursurilor de apă, modelele profilelor longitudinale şi transversale, indicii formei profilelor.
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 149-157 |
Autori : CUZA PETRU
Cuvinte cheie : Quercus robur, culturi de descendenţe materne, ghindă, în masiv, la lizieră, creştere.
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 157-162 |
Autori : CODREANU IGOR, VOLONTIR NINA, MIRONOV ION
Cuvinte cheie : peisaj habitaţional urban, monumente istorico-culturale, elemente degradate.
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 165-172 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, MÎNDRU GALINA
Cuvinte cheie : ploaie torențială, intensitatea medie și maximă a ploii torențiale, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, grad de expunere la risc., torrential rain, the mean and maximum intensity of torrential rain, Duration, quantity, torrential rain frequency, degree of exposure to risk., проливной дождь, средняя и максимальная интенсивность ливневого дождя, продолжительность, количество, частота проливных дождей, степень подверженности риску
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 172-179 |
Autori : MÎNDRU GALINA
Cuvinte cheie : ploaie torențială, intensitatea, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, prejudicii material., torrential rain, Intensity, Duration, amount, torrential rain frequency, material injury, проливной дождь, интенсивность, продолжительность, количество, частота проливных дождей, материальный ущерб.
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 156-166 |
Autori : DUCA MARIA, NEDEALCOV MARIA, CLAPCO STELIANA, IVANOV VIOLETA
Cuvinte cheie : Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice, condiţii climaterice
Domenii : Biologie , Geografie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 166-172 |
Autori : IVANOV VIOLETA
Cuvinte cheie : Indicele Lang, schimbări climatice, deficit pluviometric, aridizare, condiții climatice.
Domenii : Geografie, Biologie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 172-177 |
Autori : COCÎRŢĂ PETRU
Cuvinte cheie : pășuni, dezvoltare, tip de folosinţă, categorii de animale domestice, gradul de impact asupra pășunilor.
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 178-182 |
Autori : URSU ANDREI
Cuvinte cheie : neoformaţiuni, pedocreaţii, coprolite.
Domenii : Biologie , GeografiePagina 1 din 13

Ediţia curentă

journal