Sun Home
Autor : GRABCO NADEJDA [ 4 articles ]

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 176-181 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, CERTAN CORINA, GRABCO NADEJDA, PORTARESCU ANASTASIA
Keywords : ecosisteme urbane și rurale, producția primară a fitocenozelor, fitomasă proaspătă, fitomasă uscată, materie organică a stratului ierbos, impactul de mediu, urban and rural ecosystems, primary production of phytocenoses, fresh phytomass, dry phytomass, plant organic matter, environmental impact, городские и сельские экосистемы, первичная продукция фитоценозов, свежая фитомасса, сухая фитомасса, органическое вещество растений, воздействие на окружающую среду
Domains : Geografie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 171-180 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, CERTAN CORINA, BURGHELEA AURELIU, GRABCO NADEJDA
Keywords : biodiversitate, halde de steril, procesul de solificare, evoluare a regosolurilor, cantitatea de humus, restabilirea ecosistemului petrofit, biodiversity, tailings dumps, soil formation process, evolution of regosols, amount of humus, ecosystem restoration, биоразнообразие, отвалы вскрышных пород, почвообразовательный процесс, эволюция регопочв, содержание гумуса, восстановление экосистемы
Domains : Biologie

| Number : 3 (330) | Year : 2016 | Pages : 183-190 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, MOGÎLDEA VLADIMIR, BODRUG NICOLAE, GRABCO NADEJDA
Keywords : complexul de creştere a suinilor, compoziţia granulometrică a apelor reziduale, substanţe organice, bazinul de decantare, sistem de cascade, indicatori toxicologici a apei potabile din fântâni, deşeuri menajere solide, indicii incidenţei şi prevalenţei
Domains : Biologie

| Number : 1 (316) | Year : 2012 | Pages : 174-182 |
Authors : NEGARA CORINA, BULIMAGA CONSTANTIN, GRABCO NADEJDA
Keywords : impact – deşeuri - indice de similitudine - plante vasculare.
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal