Sun Home
Autor : RUSU ŞTEFAN [ 14 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 79-86 |
Autori : RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, GOLOGAN ION, RUSU VIORELIA
Cuvinte cheie : specii invazive, insecte hematofage, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, biotopuri naturale şi antropizate, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, инвазивные виды, гематофаговые насекомые, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, природные и антропизированные биотопы
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 108-118 |
Autori : RUSU ŞTEFAN
Cuvinte cheie : faună parazitară, fazani, biotopuri naturale şi antropizate, parasitic fauna, pheasant, natural and anthropized biotopes, паразитофаунa, фазан, природные и антропогенные биотопы
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 118-126 |
Autori : RUSU ŞTEFAN
Cuvinte cheie : faună parazitară, mistreți, Rezervaţia Naturală „Codrii”, parasitic fauna, wild boar, natural reservation “Codrii”, виды паразитов, дикие животные, кабаны.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 126-134 |
Autori : CHIHAI OLEG, TODERAŞ ION, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, TĂLĂMBUŢĂ NINA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA, NAFORNIŢA NICOLAE
Cuvinte cheie : paraziţi, prevalenţa, rozătoare, Clethrionomys glareolus, Rezervația „Plaiul Fagului”, parasites, prevalence, Cethrionomys glareolus, “Plaiul Fagului” reserve, паразиты, экстенсивность инвазии, Clethrionomys glareolus, заповедник “Плаюл Фагулуй”
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 97-101 |
Autori : MELNIC MARIA, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, ONOFRAŞ LEONID
Cuvinte cheie : Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01, Ditylenchus destructor, control biologic, cartofi, Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01, Ditylenchus destructor, Biological control, Potatoes, бактерии, нематода, Биологическая борьба, Картофель
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 112-117 |
Autori : TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, CHIHAI OLEG, GLIGA OLESEA, BOTNARU NICOLAI, GOLOGAN ION, PORCESCU MIHAIL
Cuvinte cheie : fazani, ectoparazitofaună, indici biochimici, acarieni gamazizi, purici, metabolism, faună parazitară, pheasants, ectoparasitofauna, biochemical indices, gamasid mites, fleas, metabolism, parasitic fauna, фазаны, эктопаразитофауна, биохимические показатели, гамазовые клещи, блохи, метаболизм, паразитическая фауна
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 118-124 |
Autori : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, NISTREANU VICTORIA, TĂLĂMBUŢĂ NINA, LARION ALINA, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA
Cuvinte cheie : rozătoare mici, parazitofauna, rezervație, biotop silvic, ecoton, geohelminți, parasitic fauna, Small rodents, reserve, forest biotop, ecotone, geohelminths, паразитофауна, мелкие грызуны, заповедник, лесной биотоп, экотон, геогельминты
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 124-131 |
Autori : MELNIC MARIA, SLĂNINĂ VALERINA, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, BATÎR LUDMILA, CHIHAI NINA
Cuvinte cheie : Bacterii, Ps. aurantiaca, nematode parazite și saprofite, D. dipsaci, Bacteria, Ps. aurantiaca, parasite and saprophytic nematodes, D. Dipsaci, бактерии, P. aurantiaca, паразитические и сапробиотические нематоды, D. dipsaci
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 85-94 |
Autori : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, TĂLĂMBUŢĂ NINA, RUSU ŞTEFAN, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA, NAFORNIŢA NICOLAE, RUSU VADIM
Cuvinte cheie : helmintofauna, prevalenţa, intensitatea, rozătoare.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 125-130 |
Autori : RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, ZAMORNEA MARIA, CHIHAI OLEG, GHERASIM ELENA, GOLOGAN ION, CHIHAI NINA, PRUTEANU MIHAIL, ANGHEL TUDOR, RUSU VADIM
Cuvinte cheie : Cervide, parazitofauna, rezervaţie naturală, pofilaxie, tratament., cervids, parasite fauna, natural reservation, prophylaxis, treatment., олени, паразитофауна, природный заповедник, профилаксия, лечение.
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal