Sun Home
Autor : SANDU MARIA [ 16 статьи ]

| Номер : 3 (339) | Год : 2019 | Страницы : 145-152 |
Авторы : SANDU MARIA, MOŞANU ELENA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, GOREACIOC TATIANA, ŢURCAN SERGIU
Ключевые слова : Parametrii fizico-chimici, r. Bâc, starea ecologică, procesul de nitrificate, Indice de nitrificare, capacitatea de autoepurare, Physical-chemical parameters, river Bac, ecological state, nitrification process, nitrification index, Self-purification capacity, Физико-химические показатели, рекa Бык, экологическоe состояниe, процесс нитрификации, индекс нитрификации, способность самоочищения
Сферы : Geografie

| Номер : 3 (339) | Год : 2019 | Страницы : 152-160 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Ключевые слова : Indice de nitrificare, r. Prut, afluenţii, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, r. Prut, Tributaries, chemical and biochemical parameters of water, индекс нитрификации, р. Прут, притоки, химические и биохимические показатели воды
Сферы : Geografie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 152-158 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA, ŢURCAN SERGIU, GOREACIOC TATIANA
Ключевые слова : Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici, nitrification index, „The Lower Prut” Reservation and Unguri-Holosnita Wetland, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, заповедник Прутул-де-Жос и болотные угодья „Унгурь-Голошница”, химические и биохимические показатели
Сферы : Geografie, Chimie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 171-179 |
Авторы : NASTAS RAISA, GOREACIOC TATIANA, GÎNSARI IRINA, CEBOTARI INNA, LUPAŞCU TUDOR, SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MITINA TATIANA
Ключевые слова : apă naturală, cărbune activ, nitriţi, purificare, natural water, active carbon, nitrite ions, purification, природная вода, активированный уголь, нитриты, очистка
Сферы : Chimie, Biologie

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 180-186 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MOŞANU ELENA, LOZAN RAISA, ŢURCAN SERGIU
Ключевые слова : Indice de nitrificare, Ocolul Silvic Hârjauca, starea ecologică, parametrii chimici şi biochimici, index of nitrification, Harjauca Forest District, ecological state, chemical and biochemical parameters, индекс нитрификации, лесной массив Хыржаука, экологическое состояние, химические и биохимические параметры
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (335) | Год : 2018 | Страницы : 141-149 |
Авторы : SANDU MARIA
Ключевые слова : tehnologii de tratare, parametrii apei tratate, reutilizarea apelor uzate, calitatea apei de irigare.
Сферы : Chimie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 173-181 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, ŢURCAN SERGIU
Ключевые слова : parametrii de calitate a apei, indici de irigare, risc de salinizare.
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (332) | Год : 2017 | Страницы : 173-179 |
Авторы : SANDU MARIA
Ключевые слова : detergenţi - agenţi de suprafaţă – monitorizare - apele naturale şi uzate – legislaţia naţională
Сферы : Geografie

| Номер : 1 (331) | Год : 2017 | Страницы : 153-161 |
Авторы : SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, ŢURCAN SERGIU
Ключевые слова : Indice de poluare a apei, parametri fizico-chimici, clasa de calitate
Сферы : Geografie

| Номер : 2 (329) | Год : 2016 | Страницы : 164-170 |
Авторы : TĂRÎŢĂ ANATOLIE, SANDU MARIA, LOZAN RAISA, ZGÎRCU NATALIA, GÎLCĂ GABRIEL, ZLOTEA ALEXANDR, COMARNIȚCHI ANNA, SIDOREN IULIA, ŢURCAN SERGIU, TĂRÎȚĂ ADRIAN
Ключевые слова : Rezervaţie ştiinţifică - indicatori fizico-chimici - clasa de calitate
Сферы : GeografieСтраница 1 из 2

Текущие издание

journal