Sun Home
Autor : GOLOGAN ION [ 5 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 79-86 |
Autori : RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, GOLOGAN ION, RUSU VIORELIA
Cuvinte cheie : specii invazive, insecte hematofage, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, biotopuri naturale şi antropizate, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, инвазивные виды, гематофаговые насекомые, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, природные и антропизированные биотопы
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 118-123 |
Autori : GOLOGAN ION
Cuvinte cheie : anisakide, examen parazitologic, larve, ciclu vital, anisakides, parasitological examination, larvae, life cycle, анисакиды, паразитологическое исследование, личинки, жизненный цикл
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 112-118 |
Autori : GOLOGAN ION
Cuvinte cheie : helmintofauna, biban-comun, monoinvazii, poliinvazii, nivel de infestare, helminth fauna, European perch, monoinvasions, poliinvasions, level of infestation, гельминты, обыкновенный окунь, водный биотоп
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 112-117 |
Autori : TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, CHIHAI OLEG, GLIGA OLESEA, BOTNARU NICOLAI, GOLOGAN ION, PORCESCU MIHAIL
Cuvinte cheie : fazani, ectoparazitofaună, indici biochimici, acarieni gamazizi, purici, metabolism, faună parazitară, pheasants, ectoparasitofauna, biochemical indices, gamasid mites, fleas, metabolism, parasitic fauna, фазаны, эктопаразитофауна, биохимические показатели, гамазовые клещи, блохи, метаболизм, паразитическая фауна
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 125-130 |
Autori : RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, ZAMORNEA MARIA, CHIHAI OLEG, GHERASIM ELENA, GOLOGAN ION, CHIHAI NINA, PRUTEANU MIHAIL, ANGHEL TUDOR, RUSU VADIM
Cuvinte cheie : Cervide, parazitofauna, rezervaţie naturală, pofilaxie, tratament., cervids, parasite fauna, natural reservation, prophylaxis, treatment., олени, паразитофауна, природный заповедник, профилаксия, лечение.
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal