Sun Home
Autor : BULIMAGA CONSTANTIN [ 19 articole ]

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 176-181 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, CERTAN CORINA, GRABCO NADEJDA, PORTARESCU ANASTASIA
Cuvinte cheie : ecosisteme urbane și rurale, producția primară a fitocenozelor, fitomasă proaspătă, fitomasă uscată, materie organică a stratului ierbos, impactul de mediu, urban and rural ecosystems, primary production of phytocenoses, fresh phytomass, dry phytomass, plant organic matter, environmental impact, городские и сельские экосистемы, первичная продукция фитоценозов, свежая фитомасса, сухая фитомасса, органическое вещество растений, воздействие на окружающую среду
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 182-188 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, PORTARESCU ANASTASIA
Cuvinte cheie : ecosisteme urbane, ape reziduale, impact asupra mediului, depozit de nămol, sursă de poluare, efect de seră, urban ecosystems, wastewater, environmental impact, sludge storage, pollution sources, городские экосистемы, сточные воды, воздействие на окружающую среду, хранилище ила, источник загрязнения, парниковый эффект
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 166-175 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN
Cuvinte cheie : suport metodologic - evluarea impactului de mediu - expertizarea procesului tehnologic - indice biologic- indice, Margalef – plante hidrofite, methodological support - environmental impact assessment - technological process expertise - biological index -, Margalef index - hydrophytic plants, методическое обеспечение, оценка воздействия на окружающую среду, экспертиза технологического процесса, биологический индекс, индекс Маргалефа, гидрофитные растения
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 175-181 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, RUSU MARIA
Cuvinte cheie : ecosisteme urbane și suburbane, ape reziduale, stația de epurare biologică, dinamica procesului de poluare, sursă de poluare, stare ecologică, urban and suburban ecosystems – wastewater - biological treatment station dynamics pollution process - pollution source, городские и пригородные экосистемы - сточные воды - установка биологической очистки - динамика процесса загрязнения - источники загрязнения
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 171-180 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, CERTAN CORINA, BURGHELEA AURELIU, GRABCO NADEJDA
Cuvinte cheie : biodiversitate, halde de steril, procesul de solificare, evoluare a regosolurilor, cantitatea de humus, restabilirea ecosistemului petrofit, biodiversity, tailings dumps, soil formation process, evolution of regosols, amount of humus, ecosystem restoration, биоразнообразие, отвалы вскрышных пород, почвообразовательный процесс, эволюция регопочв, содержание гумуса, восстановление экосистемы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (330) | Anul : 2016 | Paginile : 183-190 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, MOGÎLDEA VLADIMIR, BODRUG NICOLAE, GRABCO NADEJDA
Cuvinte cheie : complexul de creştere a suinilor, compoziţia granulometrică a apelor reziduale, substanţe organice, bazinul de decantare, sistem de cascade, indicatori toxicologici a apei potabile din fântâni, deşeuri menajere solide, indicii incidenţei şi prevalenţei
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 149-158 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN
Cuvinte cheie : deşeuri comunale, deşeuri industriale, management al deşeurilor, aspectul chimic al managementului deşeurilor, aspecte ecologice
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (328) | Anul : 2016 | Paginile : 164-183 |
Autori : DEDIU ION, URSU ANDREI, NEDEALCOV MARIA, STEGĂRESCU VASILE, BEJAN IURIE, CUZA PETRU, BULIMAGA CONSTANTIN, BOBOC NICOLAE, BEGU ADAM, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, SÎRODOEV GHENADIE, BACAL PETRU, COCÎRŢĂ PETRU
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 172-181 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN
Cuvinte cheie : spaţiul urban, capacitatea mediului, flexibilitate, reversibilitate, diversitate socială şi culturală
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (316) | Anul : 2012 | Paginile : 174-182 |
Autori : NEGARA CORINA, BULIMAGA CONSTANTIN, GRABCO NADEJDA
Cuvinte cheie : impact – deşeuri - indice de similitudine - plante vasculare.
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal