Sun Home
Autor : FILIPENCO ELENA [ 3 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 72-82 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, VASILICIUC ANASTASIA, GARBUZNEAC ANASTASIA, LEORDA ANA, MANGUL OLGA, BURŢEVA SVETLANA, FILIPENCO ELENA, TIHONENCOVA LILIA
Cuvinte cheie : reflex condiționat, învăţare, memorie, Streptomicete, biomasă, conditioned reflex, learning, memory, Streptomycetes, biomass, условный рефлекс, научение, память, стрептомицеты, биомасса
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 82-91 |
Autori : LISTOPADOVA LIUDMILA, BACIU ANATOLIE, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, FILIPENCO ELENA
Cuvinte cheie : comportament alimentar, exprimarea emoţiilor, sistemul de recompensare a creierului, sistemul orexinergic activator, motivare, feeding behavior, emotion expression, reward system, orexinergic activating system, motivation, пищевое поведение, экспрессия эмоций, система вознаграждения мозга, орексинергическая активирующая система, мотивация
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 112-118 |
Autori : FILIPENCO ELENA
Cuvinte cheie : lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan, macrofite, gradul de acoperire cu vegetaţie, acumularea metalelor
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal