Sun Home
Autor : CARAUŞ VLADIMIR [ 3 articole ]

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 72-78 |
Autori : MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR, CARAUŞ VLADIMIR, GARAEVA SVETLANA, POSTOLATI GALINA, POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA
Cuvinte cheie : suplimente biologic active, metabolism, aminoacizi, glutation, potențial antioxidant, pandemie, coronavirus, COVID-19, biologically active supplements, metabolism, amino acids, glutathione, antioxidant potential, pandemic, Coronavirus, COVID-19, биологически активные добавки, метаболизм, аминокислоты, глутатион, антиоксидантный потенциал, пандемия, коронавирус, COVID-19
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 124-129 |
Autori : CARAUŞ VLADIMIR
Cuvinte cheie : produse curativo-profilactice, extracte hidro-etanolice, macerare fracționată, activitate antioxidantă, materiale vegetale, therapeutic and prophylactic products, water-alcohol extracts, fractionated maceration, antioxidant activity, plant materials, лечебно-профилактические продукты, водно-спиртовые экстракты, фракционированная мацерация, антиоксидантная активность, растительное сырье
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 129-135 |
Autori : RUDIC VALERIU, CARAUŞ VLADIMIR
Cuvinte cheie : produs curativo-profilactice, afrodisiac, activitate antioxidantă, capacitate de reducere a NO˙, materiale vegetale, spirulină, curative-prophylactic product, aphrodisiac, antioxidant activity, NO˙ reduction capacity, plant materials, Spirulina, лечебно-профилактическое средство, афродизиак, антиоксидантная активность, способность восстанавливать NO˙, растительные материалы, спирулина
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal