Sun Home
Autor : DASCALIUC ALEXANDRU [ 15 articles ]

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 67-72 |
Authors : DASCALIUC ALEXANDRU, JELEV (HADÎRCA) NATALIA, RALEA TUDOR, PARII IAROSLAV, PARII IULIA
Keywords : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la îngheț, metodă accelerată, Triticcum aestivum L., cultivars, reserve substances, frost resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 85-95 |
Authors : CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Cucumis sativus L., plantule, rădăcini, şocul termic, di-aldehida malonică, polifenoli, flavonoide, activitatea catalazei, biostimulatorul Reglalg, Cucumis sativus L., roots, heat shock, malondialdehyde, polyphenols, flavonoids, catalase activity, biostimulator Reglalg, Cucumis sativus L., корни, тепловой шок, Малоновый диальдегид, полифенолы, флавоноиды, активность каталазы, биостимулятор Reglalg
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 22-35 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : biostimulatori, stres abiotic, rezistenţă, costul rezistenţei, Tratarea seminţelor, биостимуляторы, абиотический стресс, устойчивость, стоимость устойчивости, обработка семян., biostimulants, abiotic stress, resistance, cost of resistance, seed priming
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 76-82 |
Authors : DASCALIUC ALEXANDRU, VOINEAC VASILE, RALEA TUDOR, JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Keywords : biostimulator, alge, grâu, viţa de vie, factori de stres, germinare, rezistenţă., biostimulant, algae, Wheat, Vine, stress factors, germination, resistance, биостимуляторы, водоросли, Пшеница, Виноград, факторы стресса, прорастание, устойчивость.
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 61-70 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, DASCALIUC ALEXANDRU, RALEA TUDOR, ZDIORUC NINA, OBOZNÎI ALEKSANDRU, PARII IULIA, PARII IAROSLAV
Keywords : семена пшеницы, генотипы, шок экстремальными температурами, ускоренный метод определения первичной теплоустойчивости и первичной морозоустойчивости.
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 49-57 |
Authors : CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Cucumis sativus L., şocul termic, rădăcini primare, rădăcini secundare, biomasă, parametrii de creştere
Domains : Biologie

| Number : 2 (329) | Year : 2016 | Pages : 40-48 |
Authors : CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Rhodiola rosea L., calus, reglatorul natural de creştere Reglalg, biomasă, fenoli, flavonoide, capacitate antioxidantă totală. peroxidaza
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 50-60 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Triticum aestivum L., seminţe, rădăcini, germinare, dinamica îmbibării cu apă, şoc termic.
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 60-66 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, GORE ANDREI, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Triticum aestivum L., termotoleranţa, germinaţia seminţelor, şocul termic.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 58-67 |
Authors : CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : castravete, modificaţii ale regulatorului natural de creştere Reglalg, biomasă, fenol, capacitate antioxidantă totală, peroxidază.
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal