Sun Home
Autor : PLATOVSCHII NICOLAI [ 3 articole ]

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 67-72 |
Autori : PLATOVSCHII NICOLAI, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR
Cuvinte cheie : grâu comun de toamnă Triticum aestivum L., fotosistemul 2, şocul termic, frunza stindard, Triticum aestivum L., photosystem 2, heat shock, flag leaves, Triticum aestivum L., Фотосистема 2, тепловой шок, флаговые листья
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 63-69 |
Autori : PLATOVSCHII NICOLAI
Cuvinte cheie : Triticum aestivum L., scurgerea electroliților, termotoleranţa, biostimulatorul Reglalg, Triticum aestivum L., electrolytes leakage, thermotolerance, biostimulator Reglalg, Triticum aestivum L., утечка электролитов, термотолерантность, биостимулятор Reglalg
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 63-72 |
Autori : HARCIUC OLEG, CHIRILOV ALEXANDRU, KLEIMAN EMANUIL, SCURTU GHEORGHE, BAŞTOVAIA SVETLANA, PLATOVSCHII NICOLAI, CHISTOL MARCELA
Cuvinte cheie : soia, conductivitatea stomatelor, eficiența utilizării apei, stres complex, productivitatea seminceră, conductivitatea stomatală, , transpiration coefficient, efficiency of water use, complex stress., соя, устьичная проводимость, транспирационный коэффициент, эффективность использования воды, комплексный стресс
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal