Sun Home
Autor : LEAHU IGOR [ 4 articles ]

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 40-47 |
Authors : BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, IONAŞCU ANGELA
Keywords : plante de soia şi porumb, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, secetă, stres-memorie.
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 48-58 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : plante de soia, porumb, statusul apei, secetă, stres-memorie
Domains : Biologie

| Number : 1 (325) | Year : 2015 | Pages : 29-46 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, LEAHU IGOR, TOMA SIMION
Keywords : cros-toleranţă, stres – memorie, reacţii specifi ce şi nespecifi ce, capacitatea de homeostatare a apei, protecţie antioxidantă.
Domains : Biologie

| Number : 1 (325) | Year : 2015 | Pages : 76-85 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA
Keywords : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, fotosinteză.
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal