Sun Home
Autor : LEAHU IGOR [ 4 articole ]

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 40-47 |
Autori : BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, IONAŞCU ANGELA
Cuvinte cheie : plante de soia şi porumb, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, secetă, stres-memorie.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 48-58 |
Autori : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : plante de soia, porumb, statusul apei, secetă, stres-memorie
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 29-46 |
Autori : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, LEAHU IGOR, TOMA SIMION
Cuvinte cheie : cros-toleranţă, stres – memorie, reacţii specifi ce şi nespecifi ce, capacitatea de homeostatare a apei, protecţie antioxidantă.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 76-85 |
Autori : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA
Cuvinte cheie : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, fotosinteză.
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal