Sun Home
Autor : ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA [ 4 articole ]

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 127-136 |
Autori : ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA
Cuvinte cheie : activitate sezonieră, noctuide, dăunători, rezervaţie naturală, seasonal activity, noctuids, Pests, nature reserve, Сезонная активность, совки, вредители, заповедник
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 25-46 |
Autori : MIHAILOV IRINA, BACAL SVETLANA, ELISOVEŢCAIA DINA, ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA, ŞULEŞCO TATIANA, NECULISEANU ZAHARIA, MOCREAC (STAHI) NADEJDA, BUŞMACHIU GALINA, CALESTRU LIVIA, BABAN ELENA
Cuvinte cheie : insecte, dăunători, prejudiciu, pericol ecologic, economic, fitosanitar, Insects, mite, Pests, damage, ecological, economic, phytosanitary hazard, насекомые, вредители, наносимый урон, экологическая, экономическая, фитосанитарная опасность
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 102-106 |
Autori : ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA
Cuvinte cheie : Noctuidae, Republica Moldova, diversitate, Noctuidae, Republic of Moldova, diversity, Noctuidae, Республика Молдова, разнообразиe
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 121-124 |
Autori : ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA
Cuvinte cheie : Euxoa, Noctuidae, Republica Moldova, Euxoa, Noctuidae, Republic of Moldova, Euxoa, Noctuidae, Республикa Молдова
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal