Sun Home
Autor : LISTOPADOVA LIUDMILA [ 3 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 82-91 |
Autori : LISTOPADOVA LIUDMILA, BACIU ANATOLIE, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, FILIPENCO ELENA
Cuvinte cheie : comportament alimentar, exprimarea emoţiilor, sistemul de recompensare a creierului, sistemul orexinergic activator, motivare, feeding behavior, emotion expression, reward system, orexinergic activating system, motivation, пищевое поведение, экспрессия эмоций, система вознаграждения мозга, орексинергическая активирующая система, мотивация
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 31-37 |
Autori : BACIU ANATOLIE, LISTOPADOVA LIUDMILA, FEDAŞ VASILE
Cuvinte cheie : stimulare somatosenzorială, indice glicemic redus, țesutului adipos visceral, profilul lipidic, somatosensory stimulation, low glycemic index, visceral adipose tissue, Lipid profile, соматосенсорная стимуляция, низкий гликемический индекс, висцеральная жировая ткань, липидный профиль
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 32-38 |
Autori : LISTOPADOVA LIUDMILA, BACIU ANATOLIE, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR
Cuvinte cheie : sistem orexinergic activator, arie laterală a hipotalamusului, comportament alimentar, motivare, recompensare
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal