Sun Home
Autor : MELNICIUC OREST [ 9 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 119-125 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJAN IURIE
Cuvinte cheie : resurse de apă, consumul de apă, subregiuni fizico-geografice, scenarii climatice, evaporare suplimentară, water resources, water consumption, physical-geographical subregions, climate scenarios, additional evaporation, водные ресурсы, водопотребление, физико-географические субрегионы, климатические сценарии, дополнительное испарение
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 135-144 |
Autori : MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, CRĂCIUN ANDREI, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : resurse de apă, scurgere minimă admisibilă, fluctuații ciclice, resurse de apă ecologice, water resources, minimum allowable runoff, cyclic fluctuations, ecological water resources, водные ресурсы, минимально допустимый сток, циклические колебания, экологические водные ресурсы
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 131-141 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : reţea hidrografică, morfologia cursurilor de apă, modelele profilelor longitudinale şi transversale, indicii formei profilelor.
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (330) | Anul : 2016 | Paginile : 172-183 |
Autori : MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, BEJAN IURIE, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : scurgere de pantă, morfometria pantelor, pierderile la scurgere, scurgerea specifică de pantă, factori intrazonali ai scurgerii
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 135-143 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJAN IURIE, BOBOC NICOLAE, CASTRAVEŢ TUDOR
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (315) | Anul : 2011 | Paginile : 154-162 |
Autori : MELNICIUC OREST, BOBOC NICOLAE, BEJAN IURIE, CASTRAVEŢ TUDOR, MUNTEANU VALENTINA, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (310) | Anul : 2010 | Paginile : 149-157 |
Autori : MELNICIUC OREST, BOBOC NICOLAE, CASTRAVEŢ TUDOR
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (306) | Anul : 2008 | Paginile : 145-153 |
Autori : CONSTANTINOVA TATIANA, CUZIN A., MACAROVSCHII E., MELNICIUC OREST, BOBOC NICOLAE, SÎRODOEV GHENADIE
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (303) | Anul : 2007 | Paginile : 128-138 |
Autori : BOBOC NICOLAE, CONSTANTINOVA TATIANA, MELNICIUC OREST, NEDEALCOV MARIA
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal