Sun Home
Autor : TODERAŞ LIDIA [ 5 articole ]

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 131-138 |
Autori : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, MALEVANCIUC NADEJDA, TODERAŞ LIDIA, MOLDOVAN ANNA, BACAL SVETLANA
Cuvinte cheie : Sitona lineatus L., биологические особенности, распределение вида, численность популяций, экологическая адаптация
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (316) | Anul : 2012 | Paginile : 15-21 |
Autori : ŞULEŞCO TATIANA, TODERAŞ ION, TODERAŞ LIDIA
Cuvinte cheie : Culicidae - new species - adult mosquitoes - larvae and pupae –populations - species abundance - malaria vectors.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (317) | Anul : 2012 | Paginile : 16-27 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, TODERAŞ LIDIA, USATÎI MARIN, RAILEAN NADEJDA
Cuvinte cheie : ecosisteme acvatice - specii alogene şi naturalizate de peşti - rată de expansiune - aclimatizarea hidrobionţilor - regres numeric - impact ecologo-economic.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (317) | Anul : 2012 | Paginile : 100-117 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, TODERAŞ LIDIA, FULGA NINA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Cuvinte cheie : specii alogene - efect invaziv - populaţii de ciprinide asiatice – eutrofi zare - amelioratori biologici - ecosisteme acvatice.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (311) | Anul : 2010 | Paginile : 75-79 |
Autori : MINCIUNĂ VITALIE, TODERAŞ LIDIA, BUDEANU OLEG
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal