Sun Home
Autor : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA [ 3 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 50-60 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, BULHAC ION, VOLOŞCIUC LEONID, BRÎNZĂ LILIA
Cuvinte cheie : plante, stres hidric, homeostaza hidrică, capacitate de reținere a apei, Fotosinteză, plants, water stress, water homeostasis, water retention capacity, Photosynthesis, растения, водный стресс, водный гомеостаз, Водоудерживающая способность, фотосинтез
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 70-78 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, VOLOŞCIUC LEONID, BRÎNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : plante, rezistență inerentă, rezistență indusă, cros-toleranţă, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, растения, устойчивость, Засуха, стресс, перекрестная толерантность
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 70-79 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : secetă, plante, enzime antioxidative, superoxid dismutaza, catalaza
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal