Sun Home
Autor : BEJENARU GHERMAN [ 5 articole ]

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 135-144 |
Autori : MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, CRĂCIUN ANDREI, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : resurse de apă, scurgere minimă admisibilă, fluctuații ciclice, resurse de apă ecologice, water resources, minimum allowable runoff, cyclic fluctuations, ecological water resources, водные ресурсы, минимально допустимый сток, циклические колебания, экологические водные ресурсы
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 131-141 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : reţea hidrografică, morfologia cursurilor de apă, modelele profilelor longitudinale şi transversale, indicii formei profilelor.
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 162-169 |
Autori : BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : curbă diferențială integrală, oscilații ciclice, coeficient de variație, deviere standard, eroare de fază
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (330) | Anul : 2016 | Paginile : 172-183 |
Autori : MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, BEJAN IURIE, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : scurgere de pantă, morfometria pantelor, pierderile la scurgere, scurgerea specifică de pantă, factori intrazonali ai scurgerii
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (306) | Anul : 2008 | Paginile : 178-182 |
Autori : CAZAC VALERIU, MIHAILESCU CONSTANTIN, BEJENARU GHERMAN, CÂLCĂ GAVRIIL
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal