Sun Home
Autor : ŢUGULEA ANDRIAN [ 4 articole ]

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 182-188 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, PORTARESCU ANASTASIA
Cuvinte cheie : ecosisteme urbane, ape reziduale, impact asupra mediului, depozit de nămol, sursă de poluare, efect de seră, urban ecosystems, wastewater, environmental impact, sludge storage, pollution sources, городские экосистемы, сточные воды, воздействие на окружающую среду, хранилище ила, источник загрязнения, парниковый эффект
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 175-181 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, RUSU MARIA
Cuvinte cheie : ecosisteme urbane și suburbane, ape reziduale, stația de epurare biologică, dinamica procesului de poluare, sursă de poluare, stare ecologică, urban and suburban ecosystems – wastewater - biological treatment station dynamics pollution process - pollution source, городские и пригородные экосистемы - сточные воды - установка биологической очистки - динамика процесса загрязнения - источники загрязнения
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 181-188 |
Autori : BREGA VLADIMIR, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, ŢUGULEA ANDRIAN
Cuvinte cheie : difuzie atmosferică, surse de poluare, hărţi de contaminare.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (315) | Anul : 2011 | Paginile : 162-169 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, MOGÎLDEA VLADIMIR
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal