Sun Home
Autor : ZUBCOV ELENA [ 10 статьи ]

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 39-46 |
Авторы : UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, TUMANOVA DARIA, BAGRIN NINA, CIORBA PETRU, UNGUREANU GRIGORE
Ключевые слова : fitoplancton, taxoni, parametri cantitativi, producţie, Prut River, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, Organic matter, река Прут, биотические и абиотические факторы, продукция фитопланктона, биогенные питательные вещества, Азот, фосфор, взвешенные вещества, органическое вещество
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 92-101 |
Авторы : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Ключевые слова : ihtiofauna, bioinvazie, specii ameliorative, pescuit, biodiversitate, valorificarea resurselor piscicole, ichthyofauna, bioinvasion, ameliorative species, fishing, biodiversity, valorization, ихтиофауна, биоинвазия, мелиоративные виды, рыболовство, биоразнообразие, эксплуатация рыбных ресурсов
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 12-22 |
Авторы : UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, TUMANOVA DARIA, BORODIN NATALIA, BAGRIN NINA, UNGUREANU GRIGORE
Ключевые слова : fluviul Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, factori biotici şi abiotici, productivitatea fitoplanctonului, elemente nutritive, azot, Fosfor, particule în suspensie, materie organică, Dniester River, Dubasary Reservoir, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter., Днестр, Дубоссарское водохранилище, биотичесие и абиотические факторы, продуктивность фитопланктона, элементы питания, фзот, фосфор, твердые частицы, органическое вещество.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (325) | Год : 2015 | Страницы : 120-126 |
Авторы : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, ZUBCOV ELENA, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, ENE ANTOANETA, DAVIDEANU GRIGORE
Ключевые слова : ihtiofauna, zonă umedă, migraţii reproductive, specii fitofile.
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (324) | Год : 2014 | Страницы : 127-136 |
Авторы : ZUBCOV ELENA, BILEŢCHI LUCIA, BAGRIN NINA, ZUBCOV NATALIA, BORODIN NATALIA, JURMINSCAIA OLGA, BOGONINA ZINAIDA
Ключевые слова : Prut River, Water quality, mineralization, main ions, nutrients.
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (320) | Год : 2013 | Страницы : 165-170 |
Авторы : DUCA GHEORGHE, CULIUC LEONID, VOLOŞCIUC LEONID, UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (318) | Год : 2012 | Страницы : 194-197 |
Авторы : ZUBCOV ELENA
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (313) | Год : 2011 | Страницы : 103-110 |
Авторы : ZUBCOV ELENA, BAGRIN NINA, UNGUREANU LAURENŢIA, BILEŢCHI LUCIA, BORODIN NATALIA, BOGONINA ZINAIDA
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (309) | Год : 2009 | Страницы : 4-22 |
Авторы : OSTROUMOV SERGHEI, TODERAŞ ION, ZUBCOV ELENA, KOTELEVTSEV S., ERMAKOV V., KRUPINA M, ENE ANTOANETA, MIKUS A., BILEŢCHI LUCIA, BREAHNĂ ADRIANA, MIRON ADRIANA
Сферы : Geografie

| Номер : 1 (304) | Год : 2008 | Страницы : 115-121 |
Авторы : ZUBCOV NATALIA, ŞLENC D., ZUBCOV ELENA, BILEŢCHI LUCIA, SAPOJNIKOVA E., CREPIS OLEG, CEBANU AURELIU
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal