Sun Home
Autor : GUDUMAC VALENTIN [ 5 articole ]

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 64-68 |
Autori : GARBUZ OLGA, PANTEA VALERIA, USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ŢAPCOV VICTOR, SARDARI VERONICA, TAGADIUC OLGA, GUDUMAC VALENTIN, GULEA AURELIAN
Cuvinte cheie : compuşi coordinativi, derivați ai tiosemicarbazidei, inhibitori ai radicalilor superoxidici, coordination compounds, thiosemicarbazide derivates, superoxide radical inhibitors, координационные соединения, производные тиосемикарбазидов, ингибиторы супероксидных радикалов
Domenii : Medicină

| Numărul : 3 (330) | Anul : 2016 | Paginile : 65-72 |
Autori : GULEA AURELIAN, GUDUMAC VALENTIN, GARBUZ OLGA, ANDRONACHE LILIA
Cuvinte cheie : ORAC, activitate antioxidantă, resazurina, activitate antiproliferativă, activitate antitumorală
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 135-142 |
Autori : GRAUR VASILE, GARBUZ OLGA, ZARICIUC ELENA, GUDUMAC VALENTIN, GULEA AURELIAN
Cuvinte cheie : selenosemicarbazones, copper complexes, Antimicrobial activity, antioxidant activity, antitumor activity
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (314) | Anul : 2011 | Paginile : 152-158 |
Autori : ŞTÎRBA OLGA, TAGADIUC OLGA, RUDIC VALERIU, GUDUMAC VALENTIN, PROCOPIŞIN LARISA, ANDRONACHE LILIA
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (313) | Anul : 2011 | Paginile : 110-115 |
Autori : RUDIC VALERIU, POPA VEACESLAV, GUDUMAC VALENTIN
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal