Sun Home
Autor : JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA [ 5 articole ]

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 135-144 |
Autori : MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, CRĂCIUN ANDREI, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : resurse de apă, scurgere minimă admisibilă, fluctuații ciclice, resurse de apă ecologice, water resources, minimum allowable runoff, cyclic fluctuations, ecological water resources, водные ресурсы, минимально допустимый сток, циклические колебания, экологические водные ресурсы
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 159-168 |
Autori : JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA
Cuvinte cheie : scurgerea viiturilor pluviale, acoperirea terenurilor, modelul SCS-CN, tehnicile SIG
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 145-152 |
Autori : JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA
Cuvinte cheie : scurgerea viiturilor pluviale, analiza temporală şi spaţială, probabilitatea debitului şi stratului scurgerii maxime
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (330) | Anul : 2016 | Paginile : 172-183 |
Autori : MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, BEJAN IURIE, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : scurgere de pantă, morfometria pantelor, pierderile la scurgere, scurgerea specifică de pantă, factori intrazonali ai scurgerii
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (315) | Anul : 2011 | Paginile : 154-162 |
Autori : MELNICIUC OREST, BOBOC NICOLAE, BEJAN IURIE, CASTRAVEŢ TUDOR, MUNTEANU VALENTINA, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal