Sun Home
Autor : BORODIN NATALIA [ 6 articole ]

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 120-127 |
Autori : MUNJIU OXANA, BAGRIN NINA, BORODIN NATALIA
Cuvinte cheie : specie nouă, larve de rusalii, date hidrochimice, Republica Moldova, new species, larvae of mayflies, hydrochemical data, Republic of Moldova, новый вид, личинки подёнок, гидрохимические данные, Республика Молдова
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 90-97 |
Autori : BAGRIN NINA, BORODIN NATALIA, JURMINSCAIA OLGA
Cuvinte cheie : heleșteu, peşte, indicatori fizico-chimici, elemente nutritive, pond, fish, physicochemical indicators, Nutrients, пруд, рыба, Физико-химические показатели, биогенные элементы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 12-22 |
Autori : UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, TUMANOVA DARIA, BORODIN NATALIA, BAGRIN NINA, UNGUREANU GRIGORE
Cuvinte cheie : fluviul Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, factori biotici şi abiotici, productivitatea fitoplanctonului, elemente nutritive, azot, Fosfor, particule în suspensie, materie organică, Dniester River, Dubasary Reservoir, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter., Днестр, Дубоссарское водохранилище, биотичесие и абиотические факторы, продуктивность фитопланктона, элементы питания, фзот, фосфор, твердые частицы, органическое вещество.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 102-111 |
Autori : BORODIN NATALIA
Cuvinte cheie : Fosfor, sedimente acvatice, moluşte, hidrobionți, Nistru
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (324) | Anul : 2014 | Paginile : 127-136 |
Autori : ZUBCOV ELENA, BILEŢCHI LUCIA, BAGRIN NINA, ZUBCOV NATALIA, BORODIN NATALIA, JURMINSCAIA OLGA, BOGONINA ZINAIDA
Cuvinte cheie : Prut River, Water quality, mineralization, main ions, nutrients.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (313) | Anul : 2011 | Paginile : 103-110 |
Autori : ZUBCOV ELENA, BAGRIN NINA, UNGUREANU LAURENŢIA, BILEŢCHI LUCIA, BORODIN NATALIA, BOGONINA ZINAIDA
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal