Sun Home
Autor : BEJAN IURIE [ 9 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 119-125 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJAN IURIE
Cuvinte cheie : resurse de apă, consumul de apă, subregiuni fizico-geografice, scenarii climatice, evaporare suplimentară, water resources, water consumption, physical-geographical subregions, climate scenarios, additional evaporation, водные ресурсы, водопотребление, физико-географические субрегионы, климатические сценарии, дополнительное испарение
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 141-144 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, BEJAN IURIE
Cuvinte cheie : schimbări climatice, districtul Dunărea – Marea Neagră, temperatura aerului, precipitaţii atmosferice, scenarii climatice
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (330) | Anul : 2016 | Paginile : 172-183 |
Autori : MELNICIUC OREST, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA, BEJAN IURIE, BEJENARU GHERMAN
Cuvinte cheie : scurgere de pantă, morfometria pantelor, pierderile la scurgere, scurgerea specifică de pantă, factori intrazonali ai scurgerii
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (328) | Anul : 2016 | Paginile : 164-183 |
Autori : DEDIU ION, URSU ANDREI, NEDEALCOV MARIA, STEGĂRESCU VASILE, BEJAN IURIE, CUZA PETRU, BULIMAGA CONSTANTIN, BOBOC NICOLAE, BEGU ADAM, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, SÎRODOEV GHENADIE, BACAL PETRU, COCÎRŢĂ PETRU
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 135-143 |
Autori : MELNICIUC OREST, BEJAN IURIE, BOBOC NICOLAE, CASTRAVEŢ TUDOR
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (317) | Anul : 2012 | Paginile : 167-177 |
Autori : BOBOC NICOLAE, BEJAN IURIE, CASTRAVEŢ TUDOR, MUNTEANU VALENTINA, ŢÎŢU PAVEL
Cuvinte cheie : peisaj natural - peisaj cultural - metode identifi care peisaj - Câmpia Prutului de Mijloc.
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (315) | Anul : 2011 | Paginile : 154-162 |
Autori : MELNICIUC OREST, BOBOC NICOLAE, BEJAN IURIE, CASTRAVEŢ TUDOR, MUNTEANU VALENTINA, JELEAPOV (CHIŞCIUC) ANA
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (308) | Anul : 2009 | Paginile : 143-149 |
Autori : BEJAN IURIE
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (303) | Anul : 2007 | Paginile : 138-145 |
Autori : BOBOC NICOLAE, BEJAN IURIE, ŢÎŢU PAVEL
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal