Sun Home
Autor : LUPAŞCU GALINA [ 19 articles ]

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 80-86 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Keywords : grâu, putregaiul de rădăcină, Fungi, etapă ontogenetică, Wheat, root rot, fungi, ontogenetic stage, Пшеница, Корневые гнили, грибы, онтогенетический этап
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 144-151 |
Authors : LUPAŞCU LUCIAN, ŢÎMBALIUC NINA, LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA, SLĂNINĂ VALERINA
Keywords : taninuri, ceai verde, oxidare, activitate antioxidantă, Bacterii, Fungi, tannins, green tea, antioxidant activity, oxidation, Bacteria, танины, зеленый чай, антиоксидантная активность, окисление, бактерии, грибы
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 179-184 |
Authors : BOTNARI VASILE, LUPAŞCU GALINA, CRAVCENCO ANATOL
Domains : Altele

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 98-106 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Keywords : grâu, grad de dominaţie, efectul reciprocităţii, transgresii, factor parental, hibrizi, capacitate de legare, elemente de productivitate., degree of domination, reciprocity effect, transgressions, parental factor, Hybrids, fertility capacity, productivity elements, Пшеница, степень доминирования, реципрокный эффект, трансгрессии, родительский фактор, Гибриды, степень завязываемости, Элементы продуктивности
Domains : Biologie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 113-120 |
Authors : LUPAŞCU LUCIAN, LUPAŞCU GALINA, ŢÎMBALIUC NINA, ŞUBINA VICTORIA, MAGHER MARIA
Keywords : taninuri, nuc, activitate, Bacterii, fungi.
Domains : Chimie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 109-115 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Keywords : grâu, rădăcioară, tulpiniţă, rezistenţă, Drechslera sorokiniana, factor parental, acţiuni şi interacţiuni genice, transgresii., root, strain, resistance, parental factor, Drechslera sorokiniana, gene actions and interactions, transgressions., Пшеница, корешок, стебелек, устойчивость, Drechslera sorokiniana, родительский фактор, генные действия и взаимодействия, трансгрессии.
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 139-146 |
Authors : LUPAŞCU LUCIAN, GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, ŢÎMBALIUC NINA
Keywords : stejar, taninuri, activitate, in vitro, Bacterii, Fungi
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 66-72 |
Authors : GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, MIHNEA NADEJDA, COŞALÎC CRISTINA, SCHIN VICTORIA, BEJAN VASILE
Keywords : tomate, orz, porumb, rezistenţă, Fungi
Domains : Biologie

| Number : 2 (326) | Year : 2015 | Pages : 107-110 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, GRIGORCEA SOFIA, MIHNEA NADEJDA, GAVZER SVETLANA
Keywords : Alternaria spp., soya, specialization, tomato, wheat.l.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 79-86 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, SANDIC ŞTEFAN, GAVZER SVETLANA
Keywords : Triticum aestivum L. – transgresii - grad de dominaţie - efecte genice – heritabilitate - elemente de productivitate.
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal