Sun Home
Autor : LUPAŞCU GALINA [ 20 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 98-103 |
Autori : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Cuvinte cheie : grâu, putregai de rădăcină, Fungi, specie, frecvență, Wheat, root rot, fungi, species, frequency, Пшеница, Корневые гнили, грибы, виды, частота
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 80-86 |
Autori : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Cuvinte cheie : grâu, putregaiul de rădăcină, Fungi, etapă ontogenetică, Wheat, root rot, fungi, ontogenetic stage, Пшеница, Корневые гнили, грибы, онтогенетический этап
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 144-151 |
Autori : LUPAŞCU LUCIAN, ŢÎMBALIUC NINA, LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA, SLĂNINĂ VALERINA
Cuvinte cheie : taninuri, ceai verde, oxidare, activitate antioxidantă, Bacterii, Fungi, tannins, green tea, antioxidant activity, oxidation, Bacteria, танины, зеленый чай, антиоксидантная активность, окисление, бактерии, грибы
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 179-184 |
Autori : BOTNARI VASILE, LUPAŞCU GALINA, CRAVCENCO ANATOL
Domenii : Altele

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 98-106 |
Autori : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Cuvinte cheie : grâu, grad de dominaţie, efectul reciprocităţii, transgresii, factor parental, hibrizi, capacitate de legare, elemente de productivitate., degree of domination, reciprocity effect, transgressions, parental factor, Hybrids, fertility capacity, productivity elements, Пшеница, степень доминирования, реципрокный эффект, трансгрессии, родительский фактор, Гибриды, степень завязываемости, Элементы продуктивности
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 113-120 |
Autori : LUPAŞCU LUCIAN, LUPAŞCU GALINA, ŢÎMBALIUC NINA, ŞUBINA VICTORIA, MAGHER MARIA
Cuvinte cheie : taninuri, nuc, activitate, Bacterii, fungi.
Domenii : Chimie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 109-115 |
Autori : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Cuvinte cheie : grâu, rădăcioară, tulpiniţă, rezistenţă, Drechslera sorokiniana, factor parental, acţiuni şi interacţiuni genice, transgresii., root, strain, resistance, parental factor, Drechslera sorokiniana, gene actions and interactions, transgressions., Пшеница, корешок, стебелек, устойчивость, Drechslera sorokiniana, родительский фактор, генные действия и взаимодействия, трансгрессии.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 139-146 |
Autori : LUPAŞCU LUCIAN, GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, ŢÎMBALIUC NINA
Cuvinte cheie : stejar, taninuri, activitate, in vitro, Bacterii, Fungi
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 66-72 |
Autori : GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, MIHNEA NADEJDA, COŞALÎC CRISTINA, SCHIN VICTORIA, BEJAN VASILE
Cuvinte cheie : tomate, orz, porumb, rezistenţă, Fungi
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (326) | Anul : 2015 | Paginile : 107-110 |
Autori : LUPAŞCU GALINA, GRIGORCEA SOFIA, MIHNEA NADEJDA, GAVZER SVETLANA
Cuvinte cheie : Alternaria spp., soya, specialization, tomato, wheat.l.
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal