Sun Home
Autor : GAVZER SVETLANA [ 10 статьи ]

| Номер : 2 (344) | Год : 2021 | Страницы : 98-103 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : grâu, putregai de rădăcină, Fungi, specie, frecvență, Wheat, root rot, fungi, species, frequency, Пшеница, Корневые гнили, грибы, виды, частота
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 80-86 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : grâu, putregaiul de rădăcină, Fungi, etapă ontogenetică, Wheat, root rot, fungi, ontogenetic stage, Пшеница, Корневые гнили, грибы, онтогенетический этап
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 144-151 |
Авторы : LUPAŞCU LUCIAN, ŢÎMBALIUC NINA, LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA, SLĂNINĂ VALERINA
Ключевые слова : taninuri, ceai verde, oxidare, activitate antioxidantă, Bacterii, Fungi, tannins, green tea, antioxidant activity, oxidation, Bacteria, танины, зеленый чай, антиоксидантная активность, окисление, бактерии, грибы
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 98-106 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : grâu, grad de dominaţie, efectul reciprocităţii, transgresii, factor parental, hibrizi, capacitate de legare, elemente de productivitate., degree of domination, reciprocity effect, transgressions, parental factor, Hybrids, fertility capacity, productivity elements, Пшеница, степень доминирования, реципрокный эффект, трансгрессии, родительский фактор, Гибриды, степень завязываемости, Элементы продуктивности
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 109-115 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : grâu, rădăcioară, tulpiniţă, rezistenţă, Drechslera sorokiniana, factor parental, acţiuni şi interacţiuni genice, transgresii., root, strain, resistance, parental factor, Drechslera sorokiniana, gene actions and interactions, transgressions., Пшеница, корешок, стебелек, устойчивость, Drechslera sorokiniana, родительский фактор, генные действия и взаимодействия, трансгрессии.
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (326) | Год : 2015 | Страницы : 107-110 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, GRIGORCEA SOFIA, MIHNEA NADEJDA, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : Alternaria spp., soya, specialization, tomato, wheat.l.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (319) | Год : 2013 | Страницы : 79-86 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, SANDIC ŞTEFAN, GAVZER SVETLANA
Ключевые слова : Triticum aestivum L. – transgresii - grad de dominaţie - efecte genice – heritabilitate - elemente de productivitate.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (307) | Год : 2009 | Страницы : 74-80 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, SAŞCO ELENA, GAVZER SVETLANA
Сферы : Geografie

| Номер : 3 (306) | Год : 2008 | Страницы : 66-73 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, SAŞCO ELENA, GAVZER SVETLANA
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (305) | Год : 2008 | Страницы : 67-74 |
Авторы : LUPAŞCU GALINA, SAŞCO ELENA, GAVZER SVETLANA
Сферы : Geografie


Текущие издание

journal