Sun Home
Autor : GAVZER SVETLANA [ 10 articles ]

| Number : 2 (344) | Year : 2021 | Pages : 98-103 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Keywords : grâu, putregai de rădăcină, Fungi, specie, frecvență, Wheat, root rot, fungi, species, frequency, Пшеница, Корневые гнили, грибы, виды, частота
Domains : Biologie

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 80-86 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Keywords : grâu, putregaiul de rădăcină, Fungi, etapă ontogenetică, Wheat, root rot, fungi, ontogenetic stage, Пшеница, Корневые гнили, грибы, онтогенетический этап
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 144-151 |
Authors : LUPAŞCU LUCIAN, ŢÎMBALIUC NINA, LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA, SLĂNINĂ VALERINA
Keywords : taninuri, ceai verde, oxidare, activitate antioxidantă, Bacterii, Fungi, tannins, green tea, antioxidant activity, oxidation, Bacteria, танины, зеленый чай, антиоксидантная активность, окисление, бактерии, грибы
Domains : Biologie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 98-106 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Keywords : grâu, grad de dominaţie, efectul reciprocităţii, transgresii, factor parental, hibrizi, capacitate de legare, elemente de productivitate., degree of domination, reciprocity effect, transgressions, parental factor, Hybrids, fertility capacity, productivity elements, Пшеница, степень доминирования, реципрокный эффект, трансгрессии, родительский фактор, Гибриды, степень завязываемости, Элементы продуктивности
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 109-115 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA
Keywords : grâu, rădăcioară, tulpiniţă, rezistenţă, Drechslera sorokiniana, factor parental, acţiuni şi interacţiuni genice, transgresii., root, strain, resistance, parental factor, Drechslera sorokiniana, gene actions and interactions, transgressions., Пшеница, корешок, стебелек, устойчивость, Drechslera sorokiniana, родительский фактор, генные действия и взаимодействия, трансгрессии.
Domains : Biologie

| Number : 2 (326) | Year : 2015 | Pages : 107-110 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, GRIGORCEA SOFIA, MIHNEA NADEJDA, GAVZER SVETLANA
Keywords : Alternaria spp., soya, specialization, tomato, wheat.l.
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 79-86 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, SANDIC ŞTEFAN, GAVZER SVETLANA
Keywords : Triticum aestivum L. – transgresii - grad de dominaţie - efecte genice – heritabilitate - elemente de productivitate.
Domains : Biologie

| Number : 1 (307) | Year : 2009 | Pages : 74-80 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, SAŞCO ELENA, GAVZER SVETLANA
Domains : Geografie

| Number : 3 (306) | Year : 2008 | Pages : 66-73 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, SAŞCO ELENA, GAVZER SVETLANA
Domains : Biologie

| Number : 2 (305) | Year : 2008 | Pages : 67-74 |
Authors : LUPAŞCU GALINA, SAŞCO ELENA, GAVZER SVETLANA
Domains : Geografie


Сurrent edition

journal