Sun Home
Autor : BATÎR LUDMILA [ 6 articole ]

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 151-161 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, BATÎR LUDMILA, SLĂNINĂ VALERINA, TĂNASE ANA, MERENIUC LILIA, GUŢUL TATIANA
Cuvinte cheie : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POPs), poluarea solului, nanofier zerovalent, nanomagnetită, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, nanomagnetite, nanoscale zerovalent iron., нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, ноль-валентное наножелезо, наномагнетит
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 124-131 |
Autori : MELNIC MARIA, SLĂNINĂ VALERINA, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, BATÎR LUDMILA, CHIHAI NINA
Cuvinte cheie : Bacterii, Ps. aurantiaca, nematode parazite și saprofite, D. dipsaci, Bacteria, Ps. aurantiaca, parasite and saprophytic nematodes, D. Dipsaci, бактерии, P. aurantiaca, паразитические и сапробиотические нематоды, D. dipsaci
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 106-115 |
Autori : CHISELIŢĂ OLEG, BATÎR LUDMILA, SLĂNINĂ VALERINA
Cuvinte cheie : Bacterii, activitate antimicrobiană, viabilitate, trifluralină, distructori
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (324) | Anul : 2014 | Paginile : 102-109 |
Autori : DUCA MARIA, GLIJIN ALIONA, BATÎR LUDMILA, ACCIU ADRIANA, TABĂRA (GORCEAG) MARIA
Cuvinte cheie : Orobanche cumana, seminţe, morfologie, dimensiuni, populaţie
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (314) | Anul : 2011 | Paginile : 145-152 |
Autori : ELENCIUC DANIELA, ZOSIM LILIANA, BULIMAGA VALENTINA, CHIRIAC TATIANA, BATÎR LUDMILA, PRODIUS DENIS, TURTĂ CONSTANTIN, RUDIC VALERIU
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (307) | Anul : 2009 | Paginile : 109-115 |
Autori : BATÎR LUDMILA, GULEA AURELIAN, ŢAPCOV VICTOR, RUDIC VALERIU
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal