Sun Home
Autor : TUMANOVA DARIA [ 5 articole ]

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 12-22 |
Autori : UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, TUMANOVA DARIA, BORODIN NATALIA, BAGRIN NINA, UNGUREANU GRIGORE
Cuvinte cheie : fluviul Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, factori biotici şi abiotici, productivitatea fitoplanctonului, elemente nutritive, azot, Fosfor, particule în suspensie, materie organică, Dniester River, Dubasary Reservoir, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter., Днестр, Дубоссарское водохранилище, биотичесие и абиотические факторы, продуктивность фитопланктона, элементы питания, фзот, фосфор, твердые частицы, органическое вещество.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 95-102 |
Autori : TUMANOVA DARIA
Cuvinte cheie : Fluviuд Nistru, fitoplancton, specii indicatooare, calitatea apei, troficitate
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (324) | Anul : 2014 | Paginile : 121-126 |
Autori : UNGUREANU LAURENŢIA, TUMANOVA DARIA
Cuvinte cheie : fitoplancton, diversitate, succesiuni, stut trofic, calitatea apei.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (315) | Anul : 2011 | Paginile : 93-99 |
Autori : UNGUREANU LAURENŢIA, TUMANOVA DARIA, UNGUREANU GRIGORE
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (312) | Anul : 2010 | Paginile : 101-110 |
Autori : UNGUREANU LAURENŢIA, TUMANOVA DARIA
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal