Sun Home
Autor : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR [ 12 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 72-82 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, VASILICIUC ANASTASIA, GARBUZNEAC ANASTASIA, LEORDA ANA, MANGUL OLGA, BURŢEVA SVETLANA, FILIPENCO ELENA, TIHONENCOVA LILIA
Cuvinte cheie : reflex condiționat, învăţare, memorie, Streptomicete, biomasă, conditioned reflex, learning, memory, Streptomycetes, biomass, условный рефлекс, научение, память, стрептомицеты, биомасса
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 82-91 |
Autori : LISTOPADOVA LIUDMILA, BACIU ANATOLIE, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, FILIPENCO ELENA
Cuvinte cheie : comportament alimentar, exprimarea emoţiilor, sistemul de recompensare a creierului, sistemul orexinergic activator, motivare, feeding behavior, emotion expression, reward system, orexinergic activating system, motivation, пищевое поведение, экспрессия эмоций, система вознаграждения мозга, орексинергическая активирующая система, мотивация
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 7-12 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GLIJIN ALIONA, VRABIE VALERIA, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR
Cuvinte cheie : Dniester River, Dubasary Reservoir, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 49-60 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR
Cuvinte cheie : тонкая кишка, энтероцит, всасывание глюкозы, система активного транспорта глюкозы, ионы кальция, верапамил, гиперкальциемия.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 64-76 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR
Cuvinte cheie : кратковременный и хронический стресс, тонкая кишка, всасывание глюкозы, всасывание фруктозы.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 16-23 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, BEREZIUC IULIA, BURŢEVA SVETLANA
Cuvinte cheie : reflexe condiţionate, Streptomicete, biomasă, metaboliţi, proprietăţi neuroprotectoare
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 32-38 |
Autori : LISTOPADOVA LIUDMILA, BACIU ANATOLIE, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR
Cuvinte cheie : sistem orexinergic activator, arie laterală a hipotalamusului, comportament alimentar, motivare, recompensare
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (324) | Anul : 2014 | Paginile : 39-48 |
Autori : FURDUI TEODOR, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, CEBAN LARISA
Cuvinte cheie : тонкая кишка, всасывание глюкозы, диетические факторы, углеводы, система активного транспорта глюкозы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (315) | Anul : 2011 | Paginile : 42-50 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, POPANU LUCIA, CEBAN LIUBA
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (314) | Anul : 2011 | Paginile : 72-79 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, POPANU LUCIA
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal